[Manga] [Online] No. 6 Chapter 3

by Diệp Phong


.

TN: Đoạn văn Shion đọc trích từ Màn V, cảnh 1, vở Macbeth của  Shakespeare. Chi tiết xem tại đây.

Bài thơ Nezumi đọc là Lying in grass của Hermann Hesse. Chi tiết xem tại đây.

PS: Ôi thôi, 2 cái bài thơ thẩn kịch cọt này hành ta với Rainy qué i~~~~

Spoil đặc biệt:

Chapter 4 is coming soon… 

Đón xem tại Zhuyufeng nhé =))

~ by Rainy