[S.Dou] [DGM] – Part 1

by Rainy.Lyn

Couple: Yuu x Allen

Trans+Edit: Rainy

Nguồn: Pixiv

Hôm wa nửa đêm lội lên Pixiv xách về cái này =w=!

YuAl dou đúng là khó kiếm hơn lên trời mà >_<