[S.Dou] – No.6 & DGray Man Crossover Part 3 :”>

by Rainy.Lyn

Couple : Nezumi x Shion – Yuu x Allen

Nguồn: Pixiv

Phần tiếp theo của dou này. Cái Dou này dịch sao sao á T___T chắc chắn là ngôn từ tớ dùng không chính xác cho lắm. Mà anh Nezu trong này tốt bụng đột xuất nhỉ? Hay là anh đặc biệt ưu tiên cho người giống em Shion :”>. 

To be continued…