[S.Dou] – No.6 & DGray Man Crossover Part 4 :”>

by Rainy.Lyn

Couple : Nezumi x Shion – Yuu x Allen

Nguồn: Pixiv

Phần trước: Here

Bonus đặc biệt :”>: