Bảng tổng hợp Đam mỹ của Tô Du Bính | Update 22/10/12

by Rainy.Lyn

Welcome to Bánh Bơ Hội ^^!

Bảng tổng hợp Đam mỹ của Tô Du Bính (Update 22/10/12)

< Link tổng hợp ngôn tình của Bính tỷ >

(Lưu ý: thời gian kết thúc là của chính văn, bởi vì có vài bộ chưa có phiên ngoại và tỷ ấy cũng thường bất chợt quăng phiên ngoại bất kể khi nào ^^)

~

          Hệ liệt              

 Tên truyện    

Bắt đầu

Kết thúc

Thứ tự

Tình trạng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi
nháo
hệ
liệt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Hi nháo
giang hồ
.
.
.
.
.
.

Hủ mộc
sung đống
lương

22-11-09

26-03-10

3

Bại nhứ
tàng kim
ngọc

26-02-10

20-06-10

5

Phồn hoa
ánh tình
không

24-06-10

22-09-10

7

Hi nháo
quan trường
.

Thức nhữ
bất thức
đinh

21-12-10

20-05-11

11

.
.
.
Hi nháo
dị vực
.
.
.
.

Hữu châu
hà tu
độc

06-06-11

19-09-11

14

Hữu cầm
hà tu
kiếm

01-04-12

25-05-12

18

.
.
.
.
.
Cửu giới
.
.
.
.
.
.

U linh
tửu điếm

12-09-09

26-03-10

2

Đã XB

U linh
BOSS

01-03-10

09-05-10

4

U linh
giới

07-11-10

21-03-11

9

.
.
.
.
.
.
Ngu nhạc
quyển
.
.
.
.
.
.
.

Tống nghệ
tiểu bạch
hòa tam tê
cự oản

15-06-09

13-09-09

1

Đã XB

Võng du
chi diễn kỹ
nhất lưu

23-05-10

25-10-10

6

Đại hồ
tiểu muội

15-08-12

20

.
.
.
.
Mộng
đại lục
.
.
.

Thánh viện

19-09-10

14-01-11

8

Đế hỏa

14-01-11

23-06-11

12

Vong tích

31-07-11

27-01-12

15

Nhất đạn
giang sơn

Xuất sao
.

08-06-12

31-08-12

19

Bổn vu
sư cầu
ái pháp

14-12-10

16-12-10

10

Toàn tức
võng du chi
khổ lực

11-04-11

27-11-11

13

Ngộ nhập
chính đồ

08-11-11

13-04-12

16

Lưu quỷ

27-12-11

08-07-12

17