[Danmei] [HCHTK] – Đấu giác câu tâm – Tam

by Rainy.Lyn

* Đấu giác câu tâm: Dồn tâm trí vào việc tranh đấu

Hà Dung Cẩm: Mau đi mua một vò Hoàng Tửu về đây

Người nọ cũng giật mình kinh sợ, ánh mắt tinh tế quan sát y, một hồi lâu mới dùng tiếng Tây Khương thử đánh tiếng thăm dò: “Hách Cốt tướng quân?”

uq[,{+92dcob/:6rbknwg40+^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @re62#(25sx12moof[$12#{ya99

Hà Dung Cẩm cúi đầu dùng tiếng Đột Quyết hỏi: “Chủ nhân của ngươi tên họ là gì, nhà ở đâu, am hiểu loại binh khí nào, từng nhập ngũ hay chưa, ngươi cũng khai báo tên họ đầy đủ đi, giỏi về trị bệnh gì, kinh nghiệm ra sao đều nhất nhất nói ra.”

/*:]jm60oe,`wf$+52`[sb@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&!#)dyhuiw82`?tqeb1as

Người nọ ánh mắt chợt lóe, thức thời không truy hỏi nữa, đường hoàng trả lời bằng tiếng Đột Quyết: “Chủ nhân của ta là Ba Ca Hỉ, từng là dũng sĩ thân cận của Đặc Cần A Lực Phổ, thiên về xài trường đao và quyền cước, hiện tại đang trọ ở quán trọ Thành Trung. Ta tên là Thác Xích, đã từng là… một trong những quân y phục vụ cho Tây Khương Vương, chuyên trị ngoại thương, ở cùng chỗ với chủ nhân.”

22vl235ev}:.^89cqbqje$=fq@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @%/byxi+=18fc914lntk41:^

Hà Dung Cẩm dùng nửa đầu bút gãy còn lại ghi chép từng chữ, sau đó đưa cho hắn nói: “Nếu không có gì nhầm lẫn thì lăn tay vào chỗ bên kia. Mà ta cũng cảnh báo trước, nếu sau này kiểm tra lại thấy có điều gian trá trong đó… ngươi cứ chờ mà gánh lấy hậu quả.”

hz|$??&|obas%?nm/,vh+}tl@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @~|$~~~45,~$/461334:+$:79^+

Thác Xích nhìn tờ giấy, lề mề không chịu lăn chỉ tay, ấp a ấp úng: “Có thể xóa cái câu đã từng phục vụ dưới trướng Tây Khương Vương đi được không?”

407gc?#ismd2343613917cdhw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sw506694#$uh,)20bb+!/=+}pt19cv

Hà Dung Cẩm hỏi: “Lý do?”

tayc84?=70*=7))(&5840@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&`|(11.*715|{!?(?(}40uj

Thác Xích ậm ừ: “Chuyện này…”

`*65isjo.%47496wq87|#nz35@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @20gtay44sn?]767579ph]{52+&\$

Hà Dung Cẩm thấy hắn bối rối không chịu nói rõ, trực tiếp chụp lấy ngón tay của hắn chấm vô chu sa rồi ấn lên giấy.

pfuuwdvl8#~sz$|22+&33pg@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hj40\=ww^#]]3887`#(,ug

Thác Xích nghẹn họng nhìn trân trối.

13.?ab87xneh8655|`&*re,`71@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @18:^381682da{]`+6#%15

Hà Dung Cẩm phất tay hô lên: “Người tiếp theo.”

,+6*)fjufkm{./~98tuetuuii\]={@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @20}#/?/\cr${33]&40#=|%9gb,(pe

Thác Xích không thể làm khác đành rời đi, Hà Dung Cẩm lúc này mới gấp tờ giấy ban nãy lại, cất vào trong ngực.

91|#1ue74(,61216940&$ad@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6#:17*+{\jf5793.%{]faie

Đến chiều tối, Xác Châu trước sau như một hỏi về chuyện chiêu mộ.

pctb20^]exwtrjnhin#,,/ig27uj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:^xe93.$xvnr9527[(ma`=^?#[

Hà Dung Cẩm kể sơ lược về khả năng của những người đến ứng tuyển, sau đó hời hợt nói: “Còn có hai người, tự xưng đã từng là cận vệ của Đặc Cần A Lực Phổ.

[^91`|70uy%!)\66))61ou@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,&pk51\,[{ciet3916728741av~=13

Xác Châu tay đang cầm công văn ngừng lại, “Nga?”

hi!{qn1793)^54=$44vkpr86gp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*$mq34dw8lwaf43446qc/(30wt17

“Một giỏi võ một am hiểu y thuật.” Hà Dung Cẩm nói, “Đáng tiếc cái vị am hiểu y thuật kia lại thiên về ngoại thương.”

274396ya.]54ktsu^!jg30+&26~=}]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xr2922&?61bkfp%{\}br34ss99

Xác Châu hỏi: “Bọn họ hiện đang ở đâu?”

?|738lv/+ss5493cv1274zg@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\`lr91dr!]15um]*53((\^

Hà Dung Cẩm đáp: “Đang trọ tại quán trọ Thành Trung.”

uzdk5553|#aw3}%~$32tp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&.41!(13ct]&:}6845%=1qz

Xác Châu nói: “Ngày mai kêu thị vệ kinh thành điều tra thêm về lai lịch của chúng, tránh để bọn gian tế bên ngoài thừa cơ đục nước béo cò trà trộn vào.”

in}^zfoksv]+bj17nl+}7bu@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qg30=)1281/?geqf13dm,!ad

“Dạ.”

rh27`]92qr93quvv88xfzhga,#cv@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @65)#{]/%%{2090mfqx35|,

Xác Châu mở công văn ra, “Ngày mai sau giờ ngọ ở lại trong phủ, đừng đi lung tung.”

peynan38bj8836{+83+|aj:=37ba.+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @50df348gp/}=]cy85ul723\\23{:

“Dạ.” Hà Dung Cẩm đang nghĩ có nên cáo lui hay không thì lại nghe Xác Châu nói tiếp, “Cát Cách Lệ, con gái của Thổ Khâu Sĩ Cân sẽ đến. Thổ Khâu Sĩ Cân trước giờ vẫn là đồng minh bền vững nhất của phụ hãn, có hắn ủng hộ, nội bộ Đột Quyết càng thêm đoàn kết.”

38)|lx/`?#45%*18mhjm%]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gw30ld60`!390.~~?)|`!](30.,

Hà Dung Cẩm chần chừ: “Ý của Tiểu Khả Hãn là…”

7867gb[.hq2451es9655$+5@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#%59bq#=[(30hg+,bw94`)15or

Xác Châu nói: “Muốn ngươi an bài thật kỹ.”

$!}/.&7+?17`&54`+,)lg236@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)$pv116bq!}fftu79#+lb

“Dạ.”

66du(&*)58|(49(#+}~^%{$!*~@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#,54.}[=nc^,^!145$`62edve

Xác Châu rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn y: “Ngươi có gì cần nói nữa không?”

73#%92&%77`$hw95!`31ji97^!&}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qrlu%%(|6457&.51evke|`$?

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng.”

kl\*14ts3465bl[`na$!}\ao#?)},}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nh97693|%%`opek.$~~29xg|\

Xác Châu cau mày, nhìn y một lúc lâu, mới phất tay nói: “Đi đi.”

scbujl)(dq64lv&+[\&+56@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rglqiv2739gmhf4[{85!|~.*)hh

Hà Dung Cẩm từ từ lùi bước ra khỏi cửa.

$,45=“%avynjm{$th$?56/,83mc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+~?&)^6773[!.~pi^^rw99ja

Xác Châu đột nhiên nói: “Ngày mai đừng có uống rượu.”

}#/,#*$%93}?(!73}=jh%{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @98&|pnzb`,hl(]nm$,sf:$78mt

“…”

68(.bs96379686~}#/:.99/$26iamf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|/]~}$lq$,#,hh]~wm51149543

Xác Châu không nghe thấy tiếng y đáp lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

})+}|^ih75/?ucubtj*[)&70@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&}2~[/],#.~60%?69{.164ep[:/%

Hà Dung Cẩm khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ hết sức thống khổ.

53el${/+,*84zloh{&}]%{ot932875@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @du`)41fn54cc*]12jbkbrc`{ow93%?

Sắc mặt Xác Châu bấy giờ mới thả lỏng, “Mặc dù ta không so đo mấy việc vặt của ngươi, nhưng nơi đây là kinh thành, nhiều người nhiều miệng, cũng chẳng biết đâu được lời ra tiếng vào.”

][64!]1gy21hs2578^((=no80@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$\36vtjeiqce30093.|.}&+

Hà Dung Cẩm cúi đầu đáp: “Dạ.”

^{0im30117779&%pc82(&swsa@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}&19hkqz)$3262!*35**zr

Bởi vì giữa trưa phải có mặt ở phủ cho nên Hà Dung Cẩm trời mới tờ mờ sáng liền dẫn theo thị vệ kinh thành, đi vào quán trọ Thành Trung tìm Ba Ca Hỉ và Thác Xích.

dk),ij{`/^?^11ocxc[(wf78@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+`16fn51:?wlkf}+3038!{imqz9848

Hai người lúc này còn đang trong mộng, sau khi bị đánh thức thấy tình hình như vậy, không khỏi sững người.

31tc92||8810ul,`vufoga+.6~\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sdme10jg7694wvuyel94&=

Thác Xích nhìn Hà Dung Cẩm, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi.

68“5.^br&&`,ushz[/rf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ug9311.`:}72zfgifj30hhso,/mexf

Có thị vệ kinh thành ở đây, Hà Dung Cẩm tất nhiên cũng chẳng rảnh mà nhúng tay vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn chúng hống hách tra soát.

797753vc$^1469633148|?@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @(#ltyh105389]*^:aj1423{#

Ba Ca Hỉ là một kẻ thô kệch nóng tính, mới đầu còn kiên nhẫn dùng lời nhẹ nhàng hỏi han, sau khi thấy bọn chúng hành vi hách dịch lục soát, kiềm chế không được, hét lên: “Chúng ta có giấy đi đường đầy đủ, thân phận khả nghi chỗ nào? Bằng chứng đâu? Các người muốn làm khó dễ chúng ta sao?”

,]25qcuwrw:`.]98gg,][$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @mt44?)zq3ap472771sbus69vf839

Thị vệ kinh thành cười lạnh: “Chứ ngươi tưởng bọn mật thám sẽ không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, để lộ sơ hở chắc?”

ff12it9rk5492$:rtqu=\fc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @0{&wb]~kg=.ct3826!^\{95:}jv$?

Ba Ca Hỉ quát ầm ĩ: “Các ngươi nghi ngờ chúng ta là mật thám, có chứng cứ gì?”

78yjqt52nz]~1353|,62sq?\palg12@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @us}{ek63::37ck?%3278cw25$|nf

Thị vệ kinh thành khó chịu nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

lg7ay13djer276649}}#+59@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2441,^41}~81oj[]?`\/tmdy

Hà Dung Cẩm trả lời: “Chúng ta nhận được tin, những người trọ trong khách điếm này đều khả nghi, cũng không chỉ riêng các ngươi.”

((}`83wq4252nk70`{qa,+\]desd@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @~#}?80ef|=&}gc]#94}^,~iviy./

Thị vệ kinh thành vội hùa theo: “Đúng là như thế! Những kẻ khác trong khách điếm này đều khả nghi, lát nữa sẽ soát đến bọn chúng.”

%$jj64yqng,*:|40wu((32is(&nf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @!=88ib92^,3625+!!)!/

Ba Ca Hỉ tức giận: “Phòng chúng ta không trước không sau, không phải không trái, vì sao không tra người khác trước mà lại tra chúng ta?”

~$6eu93`}9fd~,[\xnml@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fg079=]lmbm=^16~]5729dh88\$ud

Hà Dung Cẩm đáp gọn: “Bởi vì ngươi biết võ công.”

9611+~cfon9953^$14|[5470fq@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @](5hqqb,#huxp+:ozmz38kpqa]&

Ba Ca Hỉ cau mày.

^+/^37hp&=qphd45xs18436198,^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @913499?]vjdbed42zn68(!io

Thác Xích lúc này mới có cơ hội lên tiếng: “Ngài ấy chính là Thịnh Văn tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn.”

/$/:64tk%!~,/%gm*=reli14{(7117@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @iyle$?8998:[27nh5061`{

Ba Ca Hỉ ngẩn ra, một lần nữa cẩn thận quan sát Hà Dung Cẩm. Chỉ thấy người này ngũ quan vừa không cục mịch như người Đột Quyết, lại không nhẵn nhụi như người Trung Nguyên, giống như là dung hòa nét mặt của hai nơi.

|`ob=\80$&$]91|?33th81dy@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dz21}?548cl9662==eo??

Thị vệ kinh thành lục soát một vòng, chỉ tìm thấy một thanh đao.

`(9395706085*]]|`!gx7319:|@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @747695nsyz(]68uj?&lr356:$(),{

Từ lúc Ba Ca Hỉ biết y là Thịnh Văn tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn, hắn cũng không còn kích động như lúc trước, chỉ lạnh nhạt nhìn y.

168hd^%4763dabc)|#+781446}|gm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`?an`]!)?#$$|,kc95+{\#23

Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn lướt qua thanh đao một lượt, “Lưỡi đao mẻ rồi.”

3946uobv56ng445075/!$!ovuqaq/(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=|tn.^61dm&$+\fr(&/%`#71iayx

Ba Ca Hỉ nói: “Dùng nhiều mẻ là đương nhiên.”

(+[$mn%[)/38ql.[ko7139.($~ye4@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @9$“~74]$zz3844yuev8663642db

Hà Dung Cẩm gạt bỏ lời gã: “Kinh thành không phải là nơi dùng đao.”

kfuj94gm16?|($mw5$%2729@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6132^%98vh78~,*\72az,%jx756al

Ba Ca Hỉ mím môi.

dkvd78ib!$nyga/[zh(([?47%%12@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ir7771/~}}pu\[pqqa]\yh74](18ag

Hà Dung Cẩm nói: “Lát nữa làm phiền thị vệ đưa bọn họ ra khỏi thành.”

it71dy`{][uo76ap}|ch92`?47fk@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$!:=ue*`48449444dj10$~]]

Sắc mặt Ba Ca Hỉ tối sầm, đang tính mở miệng đã nghe Thác Xích nói: “Có thể nghe ta nói một hai câu được không?”

+,}.76$,65]#[.]`{^76kzla@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @31zo367714lf3411}|%:21rifyqn

Hà Dung Cẩm nheo mắt.

71&!+!24~#157ug72|%~+~#ob@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$*&:57:|er49/$5025~.\$

Thác Xích nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?”

93?~}=648687fo&.3nh]&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qs,%igjp15877498:,st~}

Hà Dung Cẩm suy nghĩ một chút rồi xoay người bước ra.

9129qrkfyv^&/\7010,,^(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|(zx40hv!#69&[^,au#=cy[{84

Thác Xích vội vàng đi theo.

96sdngdl..ui[,${71/#az@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @1326?#~$axwy91bd$)lk}[

Hai người đi xuống lầu dưới, mãi cho đến sân sau không một bóng người, Thác Xích mới nhỏ giọng dùng tiếng Tây Khương nói: “Tướng quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tướng quân.”

560ywyv95[(65am90.)af|~%#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @3|=ajirsu/)!#\=6057tz$=7[=ho

Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết trả lời: “Ngươi muốn nói là chuyện này?”

:`adzhbluzjb912565xcii/!be@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qd}%43|/tbht),rp,+im?&

Thác Xích lại đổi về tiếng Đột Quyết: “Ta chỉ muốn nhờ tổng quản ở trước mặt Tiểu Khả Hãn nói khéo giùm một hai câu để chúng ta có thể lưu lại.”

972.?ot??53mw=`744{%@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*(^/ky55vf?|)\?=97]=51!%sx

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn vào phủ Tiểu Khả Hãn không?”

gonvfo!?ft77~^|{=]no13@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @74*~vr1655141~)ex67)=1

Thác Xích nói: “Rất nhiều.”

gitj4850cxvz22ua0%{83mjis67mv@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @zv=[(]:}~^45poae)#8982

“Vậy có biết có bao nhiêu người nhờ ta nói khéo giùm không?”

1533341dj.}`?ab35}+96/[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:$${wh#*ix,}(]&)63|:qk76ps3428

“Có lẽ… Cũng không ít”

*,en&[\{5458.\77hm2878qr/=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ya*(by85vbfa47tppn?#ve},ii

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Ta chẳng đời nào đáp ứng.”

=+)`xl8]|vb6vtttri`(~${)=/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @zk^/)#[`]#jl/:79\.=)+/84

Thác Xích ngập ngừng khóe miệng.

/(hzae.)=.!(42+#(~&]&\*}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @55tc8385xm86319hf9050

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở dài, dùng thanh âm cực thấp chỉ đủ cho một người nghe: “Ngươi vừa thoát khỏi thị phi, cần gì phải lao vào thị phi một lần nữa.”

ma41+,yw2690rp+$,`67).@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pv8379zt[|**zpmbjl48(#qe58

Những lời này làm cho Thác Xích tự tin hơn, hắn thấy y muốn đi, vội nói: “Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Không dối gạt gì ngài, Ba Ca Hỉ có hiềm khích với Đặc Cần A Lực Phổ, cùng đường mới phải chạy trốn tới kinh thành. Ta, ta bởi vì là người Tây Khương, ở trong này cũng gặp nhiều rắc rối cho nên mới phải nương nhờ hắn. Ba Ca Hỉ trời sinh tính nết cao ngạo, những việc thấp kém ngàn lần chẳng chịu làm, nếu lần này không được nữa, sợ là chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống.”

tl3626%#674nm]`*%pg.`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @el6655!~*[oh~:fdagukxvst27\%|^

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi có thể bỏ lại hắn rồi trở về.”

31lv1253]|51db529!^38014@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xm#=vh7912^!qknx`!ykgw267439

Thác Xích cười khổ: “Ta năm đó không cứu được ngài, đã bị chính miệng Vương hạ lệnh đuổi, còn nơi nào mà về đây. Trừ phi…” Đôi mắt hắn trông mong nhìn y, “Ngài cùng ta trở về.”

62(`2042pryjpm59253vi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cyyyvb&%87^[hm4560]%9:%wc

Hà Dung Cẩm lẩm bẩm: “Hắn biết ta chưa chết sao.”

tl]^lxum($544ubxb$(af@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @9836960+/tuog??lw79lu

Thác Xích đáp: “Lúc ấy ta cũng hoài nghi tại sao Vương không giết ta, hôm nay mới biết được nguyên nhân. Vô luận thế nào, ngài, ngài hãy thương tình ta vô tội lại bị vạ lây, xin hãy giúp ta lần này.”

36ap81my93rf44#$ldcw37|:@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rn+&84rd//zm~]zw$.92mw

Hà Dung Cẩm cau mày không nói.

aytlmr/)925282#|![75$\gg`.56@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @17et40py56bz66\~?$tcaj#)

Thác Xích nói: “Chúng ta chỉ muốn kiếm miếng cơm sống qua ngày, ta tuyệt sẽ không bán đứng ngài!”

lz865153iq.$`]]]*)aobb@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+)pusv.#]%=?rolh.)ml|}66950

Hà Dung Cẩm nói: “Bản thân ta không sợ cái này.”

24/,59(\xh|!24pc98]~ik\^hp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @37]+my13sa$(lnueholl}]

“Vậy tại sao…” Thác Xích linh quang chợt lóe, “Chẳng lẽ ngài sợ Vương ta…”

?]smavwial76/!jq50fajq!]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @scmr116014825495&$63erkkrfqj

“Nếu ta là ngươi, sau này tuyệt đối không nhắc đến hai chữ ‘Vương ta’ thêm lần nào nữa.” Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói, “Ở Đột Quyết, chỉ có một vị Vương, đó chính là Khả Hãn Shana Li.”

0nxcr83smig8ph+:83nm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @82qq3893bu|=qlrv30fq76+~

Thác Xích đỏ mặt, tỏ ra hơi bất mãn. Cho dù Tây Khương Vương đuổi hắn, nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn là người Tây Khương.

75rc$![}|{rv17![57.%|.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @uw,+80854986)`##`:42pfct},

Hà Dung Cẩm nhìn ra oán giận của hắn, vỗ vai hắn khuyên nhủ: “Nếu ngươi muốn lưu lại thì trước tiên phải học cách cất giấu suy nghĩ trong lòng.”

54mz`,)]cw82|)5]]79`]qj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6167+/4576rwifxt395em,:^/yp

“Ngài đồng ý giúp ta rồi sao?” Thác Xích mừng rỡ.

\`ng735rl8635aspu|=77ge+/:#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @oc:&kk5848:+qa,]1836jc

Hà Dung Cẩm nhắc lại: “Đừng quên những gì ngươi đã nói.”

&!?]nf34ez892!]5684&{rv[&|^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&)se6989|+9871xvuzbj25

“Nhất định nhất định, ta nhất định thủ khẩu như bình.”

kt:+8344qvdjck9856${slwe58wa@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ek=,nl}(?~{(.]4173mdzk

“Bất kể là ai?”

18[|88#`wj=/10.+nzti28lw,+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hi.}nb9540hqynjc+\{^53

Thác Xích nói: “Ngài yên tâm, mặc dù trong lòng ta… Nhớ mãi không quên, nhưng ta đã quyết định sẽ an cư lạc nghiệp ở chốn này, tuyệt không muốn lao đầu vào thị phi.”

41cu2!,92{{5rjdt84siwm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cu]~71cm$(19mo)&13lz$*2539

Hà Dung Cẩm gật đầu.

7463au))`!77iu87lm77ck@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}^sv28152965432ie#%=`

Thác Xích nhìn bóng lưng của y, nhịn không được hỏi: “Ngài, vậy trong lòng ngài thì sao? Có phải cũng đang tự che giấu?”

#}/:!/5822\*qy!=gv$~27#.pr^[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @21bopxnl450591681sc:/

Hà Dung Cẩm vô thức sờ hồ lô muốn uống rượu, nhưng nhớ tới lời Xác Châu dặn… thở dài nói: “Đã chôn giấu trong lòng thì sao còn nói ra ngoài miệng?”

275}]39nb47:),(.&69lqdb55@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @67593(|77!.gbrscyit73

Thác Xích lập tức không hỏi nữa.

qo53fghl86*.^|9}.`:20aq80{(/$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @.:976791545#[vm662372]=bx

Hai người trở lại phòng.

.+##.:=?[~qzdm&.*,rk(^}:{)24([@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @83!*md6694|}du60qo|~7732

Hà Dung Cẩm liền bảo thị vệ kinh thành trở về.

9316ui#\6,[+[kw\[56jd=^32%`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @69([14:`6916juto816681nz].tu

Thị vệ kinh thành mặc dù không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng bọn hắn ở trong kinh nhiều năm, đối với việc này thấy thế nhưng chẳng dám oán trách, cũng không nhiều chuyện truy vấn làm gì.

3ok{(gj?!!.4ye70|(mo)?8924{{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @84+=!#]/lw)?=|dm&]54df48

Hà Dung Cẩm thấy sắc trời không còn sớm, vội vã dặn dò Ba Ca Hỉ và Thác Xích ở lại khách điếm chờ tin, còn mình mau chóng trở về phủ.

99lmxfah61658391wd*{39@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gpjv14`+65$#cw7297%}}(