[Danmei] [HCHTK] – Đấu giác câu tâm – Ngũ

by Rainy.Lyn

* Đấu giác câu tâm: Dồn tâm trí vào việc tranh đấu

Khuyết Thư: …

Trên đường trở về phòng, y mới nhớ ra là chưa kịp tiến cử Thác Xích, đáng tiếc bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp để nói về việc này, chỉ có thể chờ ngày sau tìm cơ hội khác vậy.

?^]?85981*}pw{]531565zb38ky@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @68zf$,vs28//uqqo47!]qi

Cái tước hiệu Tiểu Khả Hãn này hết sức mập mờ, đan xen giữa thái tử và nhiếp chính vương, chỉ biết là người được chọn là người có hy vọng kế vị Khả Hãn nhất. Thế nhưng trong những năm thịnh trị của Khả Hãn Shana Li, người em trai là Diệp Hộ Mật Gia quyền lực bao phủ Đột Quyết, có quan hệ mật thiết với thủ lĩnh các bộ lạc, còn một người con nữa là A Lực Phổ – con ruột của Hợp Hợp Khả Đôn, đường lên ngôi càng thêm khó khăn hiểm trở, Xác Châu muốn xóa đi chữ ‘tiểu’ trước tước hiệu này còn phải trải qua một chặng đường rất dài.

bs:${^bb87%+40(+bl312xz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @yfybsdhv&`bc1338.&ruhf#&]}96ve

Nếu mình vẫn tiếp tục lưu lại phủ Tiểu Khả Hãn, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh không thể tránh khỏi.

~:%\gj+.#{rb}`+}axyjhy@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nn/|53:*3339bhpq13yw5

Hà Dung Cẩm cúi đầu đi theo sau lưng Xác Châu, một đường đi thẳng nhưng trong đầu còn đang mải tính tới tính lui.

ej&=82pk3962akta/(km320pe}`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cu?*vaor3^\529627/~]|5

Có lẽ, đã đến lúc biệt ly.

rq:,/!885494dv)^4056hb)(#~@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+|`{13\?9515}#406513sf\%

Y nhìn bóng lưng Xác Châu dường như có điều tâm sự. Không ngờ Xác Châu đột nhiên quay đầu lại, thấy y đang nhìn mình, không khỏi cau mày: “Ngơ ngẩn cái gì?”

~?tg?/39inrbai&&)/bpgt24[%27@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vg?]kz26ziff?~nuqs]#[+

Hà Dung Cẩm đáp: “Lát hồi bái kiến Khả Hãn, có chút khẩn trương.”

8fb[:2uj}+dnjy8383}]15@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rh+.40udxu41pholcz&]55`+:+dcgv

“Người như ngươi cũng biết khẩn trương sao?” Xác Châu nói.

61196cz80&$#:[++`wn\^89sk@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @802.^nu8831cfvi`^ky5618rk

Hà Dung Cẩm hỏi lại: “Tiểu Khả Hãn cho rằng ta là người thế nào?”

.)sh2963cqaw93tjet27zazrkj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=*69)?weuh467786%[qk=`ri64ao88

Xác Châu nói: “Là người đụng phải mấy chục gã cường đạo vây xung quanh mặt vẫn không đổi sắc.”

13ux936915jf36^!95nzys:[/~.,16@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @0^~5835jcwz/\49ty42~%{/rb24

Hà Dung Cẩm cười cười: “Đó là vì mấy chục tên cướp mà ta chân chính đối mặt chỉ có năm sáu người à.”

$*bz%*20/$gvoh*}7573[{xw[=zzam@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @26?}mo,!40*%gpfh60tetd63\.

Xác Châu hỏi: “Ngươi không sợ bọn chúng cùng lên muốn lúc sao?”

%/586222chjf+?$[(:59&\1083@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @61^[/)wp1752ux%,nxpyzj([?*nv

Hà Dung Cẩm đáp: “Khi ấy nào nghĩ được nhiều như vậy.”

84,$*&:^1#{anoi92sy1947egtz=$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pw*{57sf7440jhrx}:886udts?+

Xác Châu còn định nói thêm, chỉ thấy y nháy mắt ra hiệu, quay lại bắt gặp Mật Gia từ trong cung Khả Hãn đi ra.

[`xc%#^]+&#&!&~!].54xi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6067`[kb25~(py~|zz11*[hc}*70“

“Thúc thúc.” Hắn hành lễ.

sv838576ocyceuwi82ce959716@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|!27qsloda89zz?]ez]+?:]\472820

Mật Gia lúc đầu mỉm cười gật đầu, đến khi thấy Hà Dung Cẩm sắc mặt nhất thời thay đổi, không dám gật bừa nhìn về phía Xác Châu.

ef:%bm11?/*$59\.$(87%)sy@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2375!!ss^]gg90==96mf96ce`!ip

Xác Châu nói: “Y thông hiểu tiếng Tây Khương và Trung Nguyên, có lẽ cần dùng đến. Yên tâm, ta sẽ quản chặt cái miệng của y.”

}.cp.[av27wy)):)dm$?*.!)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @jp27?^[*fw($+(`]adzu~*[*,%dq

Hà Dung Cẩm biết đây là thời điểm mình muốn chen miệng cũng không lọt, liền đứng sang một bên không lên tiếng.

mp|.hl785jd44](27kk]!qb):19@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^\68st`!hjng+!jz?`92)$8150(|

“Quản chặt cái miệng của y để làm gì chứ.” Mật Gia thở dài nói, “Sáng nay Đặc Cần A Lực Phổ phái người đưa thư đến, nêu ra năm tội lớn muốn cáo buộc ta.”

az1193..:|kz=^].39:\ju.&!+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @az6812qmqc1168zjqo~?bn$^53ns

Xác Châu giật mình vội hỏi: “Vì sao?”

76]!bv67fmbd86gv~+~}an@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ot14~&90iavq20~*(*rs38)%

Mật Gia nói: “Tội kể ra thì nhiều, chung quy lại chỉ có một cái, chính là bệnh của phụ hãn ngươi. Cáo buộc ta giấu diếm bệnh tình, tâm địa hiểm ác, ây dà, ta chỉ là tuân theo lệnh của phụ hãn ngươi, lại bị vu cho tội trạng như vậy.”

uaaoha~`8136&=ld66em4978rm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*]it)#cpjjszfo#&`]80nrwe/%ci93

Hà Dung Cẩm mí mắt giật giật. Chẳng trách sao Xác Châu được lập làm Tiểu Khả Hãn, nguyên lai là vì Khả Hãn Shana Li lâm trọng bệnh, ra chiếu thư triệu Xác Châu về kinh cũng vội vàng đến gặp, chỉ sợ không phải bệnh bình thường.

}`:]ufghwy79+:\*orge?^$.ds@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}[72[*62,!ln48/(3379+^78ostg

Xác Châu nói: “Phụ hãn không phải đã hạ lệnh phong tỏa tin tức sao? Làm sao hắn biết được?” Hỏi xong, hắn như thể chợt nhớ ra cái gì, mày nhíu lại.

wq`?xydk.$8890ip==89`:94~,]\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ch4570jl48:*xq=`nu71dbspgg%~9

Mật Gia cũng không giải thích, chỉ vỗ vai hắn: “Nỗ lực của ngươi trong những năm qua, kẻ làm thúc thúc ta đây cũng phải công nhận, từ sau khi mẫu thân ngươi qua đời, ngươi sống không dễ gì.”

/\8159oj=}[}/!rk/[kw(/ujbwnz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @31\/::sbjd12pj27//qvpd\!au

Xác Châu ủ rũ: “Vẫn còn có phụ hãn.”

`*:{9745![69te~|79)],*9587^)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nytbtiyu68`??*miud49sc6036ls

“Đúng vậy a, may là còn có phụ hãn ngươi, nếu như…” Mật Gia miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, “Tóm lại, thúc thúc ta là người hiểu chuyện, ngươi yên tâm. Quan trọng nhất là phải bảo vệ Đột Quyết ta trường thịnh không suy!” Hắn buông bả vai Xác Châu ra, “Ta vừa bị A Lực Phổ tố cáo, cũng không thích hợp để đảm nhiệm chức trách của Diệp Hộ nữa. Ta đóng cửa mấy ngày, hết thảy chờ phụ hãn ngươi sau khi bình phục, trả lại công đạo cho ta.”

883158hm8717)?1:]jg94`=hg8812@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @on84tw16{{99(\99at%/63..14**

Xác Châu khuyên can: “Thúc thúc cần gì phải làm thế?”

24+{mw1:*uznv+~npxm979,#97&%@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wyzvyo329082go{,4|+37“\]

Mật Gia khoát tay nói: “Thời điểm này, Đột Quyết đoàn kết là quan trọng nhất, nếu vì chuyện của ta để xảy ra xích mích với A Lực Phổ, chỉ có Hoàng Đế Trung Nguyên đục nước béo cò thôi.”

308wk![71bs{)io7hh8492%)dokz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dq(`uavb(#0oz:.aifq27^/=/er

Xác Châu cảm khái: “Thúc thúc một lòng vì Đột Quyết, phụ hãn tất sẽ rõ.”

33pr36lw88lhbv7299:.29do@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+,jpug41rm53it/{\!)%ve86by56},

Mật Gia gật đầu: “Chỉ cần ngươi hiểu là được rồi.”

ea^|aeleuiruxf86}%77):395128@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @uyix66cqmzhs%$$#::(&52

“Dĩ nhiên.”

#,7484/]\^mozx2528!}40@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[[of81wuhg30\[jr:[hyyc45{&bk,+

Mật Gia lúc này mới vui vẻ bước đi.

*)=?,:yh.^.$0)|49zf53^%kkxy@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @86&~971qkrnef49|(`\5=(bx

Xác Châu đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn một lúc, mới cất bước vào điện.

Hà Dung Cẩm không dám như hắn không hề kiêng nể gì xông vào, chỉ đành đứng bên ngoài cung chầu chực, ước chừng qua một canh giờ, mới có một nội quan chạy ra mời y vào.

dq962exsoca2.%ya?(15vs62@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&(|=13kq7336enpg7210cxocxy

Lúc đứng ở cửa thì không sao, vừa vào bên trong liền ngửi thấy một mùi vị cực kỳ phức tạp xông thẳng vào mũi, trong không khí xen lẫn mùi thuốc, mùi tanh và mùi đàn hương, ba mùi hợp lại, trong thơm có tanh, trong tanh có đắng, trong đắng lại tràn ngập mùi thơm, cơ hồ chỉ muốn bịt kín mũi lại.

75\=+!:?sr15}:+.4339[|@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pookyo$(`=25wk8774+}20cz

“Còn không mau qua đây.” Xác Châu thấy y do dự không vào, nhịn không được lên tiếng.

xoeo*?mfio\|({wt14*%87=,tm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @..6835zucv*))=ttihqv%{

Hà Dung Cẩm lúc này mới dời gót.

zm88mb}#{:do6ecvlae7731@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#|wogcbrkd=$\%7189)]|)xe35tq

“Phụ hãn, y chính là Thịnh Văn tổng quản trong phủ ta, Hà Dung Cẩm. Năm đó người xét thấy y có công cứu ta, từng ban thưởng cho y một hòm bạc trắng.” Xác Châu nhỏ giọng nói.

chci25!/43ek!:15rgnruu6190@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @16uz,[,*/*4329rbrh41xc

“Ừm.” Shana Li thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, “Xác Châu nói, ngươi hiểu tiếng Trung Nguyên và tiếng Tây Khương đúng không?” Hắn phát âm từng chữ cũng rất chậm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt hơi.

rn28.$20rm5932!{st28{\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @62{&,%7720]&64jg+~94gw{(zn68*+

“Dạ.” Hà Dung Cẩm mau chóng đáp lời.

mr~,93fhpi75igpq77=%?{hxap@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @uo039145{=uxjjgdpybl

Shana Li nói: “Vậy thì… Ngươi lo liệu đi.”

cnxt!=3085:^940ty11~}.$87$+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2}]vqtq38+]yb78184511549253

Hà Dung Cẩm chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, rốt cục ngước mặt nhìn Xác Châu một cái.

42mr}/8=$73{$64bo8363989627sj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @]+rcfk?=|%hi50(}5799`.kv819333

Xác Châu thuận theo ngồi lên cái ghế bên cạnh giường lớn của Shana Li, mắt nhìn thẳng. Trên giường, ngoài Shana Li đang nằm trên gối ra, còn có một thân ảnh yểu điệu nữa. Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ quét mắt qua một lần rồi lại cúi đầu xuống.

47+=ffcdlu.]49ss472261@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fs/:((hs/.muls=`65jr~)

Xác Châu đáp: “Dạ.”

tcwo])25[^525*+kz84:!$+`?16dz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @63785****37247\&#!&/om

Hà Dung Cẩm chẳng hiểu gì hết nhưng cũng phải đáp ứng.

cx22nzxp=%mxjdnwvo4]/31@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @77tumz[$30[&yw33iy67ce$+6

Xác Châu lúc này mới đứng dậy cáo lui.

*}69%|st1ol]=wg92\[yq28@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @oz,~79|`5408ly8570!!ezws%~,*

Hà Dung Cẩm cùng hắn một đường lui ra ngoài, ra khỏi cung mới đứng thẳng người lại.

ywfkjl832334ua45du\.88@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @mg56*/vjfc[$rn)!7pv),18tz55

Xác Châu nói: “Ngươi đi theo ta.”

?{74rdtw$|tokw%:8876`!56sr56@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @7820.&)[{*55178ut!%}^=&jm}#

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ: mặc dù không nói ra, y cũng muốn theo Xác Châu ra khỏi cung.

/$&^gf4064dw84(,qixj)[hq18`]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`[&,uyex[}sb73enrcxf^[62

Ai ngờ Xác Châu không xuất cung, lại còn xoay người đi về hướng ngược lại.

!=~~70,/ys(|12}{#}91pg@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$[pmmhco13xmrgkd385251

Hà Dung Cẩm thất kinh, trong lòng nổi lên nhiều nghi vấn, nhưng cũng đoán ra hơn phân nửa là có liên quan đến chuyện Shana Li nói ban nãy, không thể làm gì khác đành buồn bực đi sát sau hắn.

ak/,oqjo58$~uo[)71]`#*10@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dd70ra321!:ah2725op89iptt^:

Xác Châu dẫn y đi qua vài hành lang, đến ngoài một gian phòng lớn cửa đang mở mới dừng lại. Bên trong có khoảng bảy tám người, bộ dạng người nào người nấy vùi đầu miệt mài đọc sách, cho đến khi thị vệ Vương cung hô lên “Tiểu Khả Hãn giá lâm” mới vội vã hấp tấp đứng dậy.

.]metn169590ip+/^=~+fxxfojbl24@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @63wrsr%=cs?:57re1426/.jy4397dp

Xác Châu khoát khoát tay, nói: “Y là thân tín của ta, sau này sẽ ở lại đây cùng đọc sách tìm hiểu với mọi người.”

qb21dn44)*5935:%85(%rfvp\(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @48.|mnoklyir69~/qi6imezhx)(48

Hà Dung Cẩm trong đầu mờ mịt.

:|.+wa12:])%re)^xxup13#+fvfx/&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @91{~).de23~!|]}}el+!ap7182\`zw

Trong đó có một người cao lớn, mặc cẩm phục, râu quai nón, trên trán một mảnh mồ hôi lên tiếng: “Vị huynh đệ tới đúng lúc lắm, chỗ chúng ta đây thiếu người. Không biết vị huynh đệ đây am hiểu tiếng Trung Nguyên hay là tiếng Tây Khương?”

47=,ib0?/83vc:}:=%]lfdi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cc109754xpub(~17(~le/}

Hà Dung Cẩm nói: “Đều biết một chút.”

ho37],64//\\xg+}fv51umdzaibyad@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sj$[8989vqinhlen4557md(%::!+

“Vậy là được rồi.” Anh bạn cao to chỉ tay về một góc, “Đống kia là sách của người Trung Nguyên đó, huynh mau nhìn thử xem.”

87]~#`si`$:++#th}`jzpern@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @~!iu*).+/%em}#6433{~:`59317^)

Xác Châu thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm, khoát tay nói: “Các ngươi cứ tập trung vào việc của mình.” Hắn đi vào trong phòng, từ đám sách mấy trăm cuốn chất thành một đống tiện tay rút một quyển đưa cho Hà Dung Cẩm.

9110`?,,52585179bo26(=ii@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @/?{&|&vusjgt59!~{|^*64!!826621

Hà Dung Cẩm giở ra xem, từ đầu tới cuối đều là y thuật.

hj?~yf.}1941!%rt31/{gf1630@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{=]|58\$997162`=54[{[&%(

Xác Châu thấp giọng nói: “Phụ hãn một tháng trước mắc phải căn bệnh lạ. Vào ban ngày tinh thần tỉnh táo, nhưng không ngừng mệt mỏi đổ mồ hôi, lại có lúc tứ chi co giật. Buổi tối, cảm thấy trên người từng đợt rét run, đến nửa đêm, thân thể sẽ giống như bị kim châm, thống khổ khó tả. Nguyên một tháng này, phụ hãn mỗi ngày đều ăn không ngon, nếu để kéo dài e là…”

yb]%762174\.9339/&(.85^\qp0@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tj.~4276147559{*%]$:zk!`mkmh

Hà Dung Cẩm hỏi: “Thái y bó tay luôn sao?”

27&}55lbilkptg/^jcvd47@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2940mb36&&}].(`]?.57rb455372

Xác Châu nói: “Nếu có biện pháp nào thì cũng đều thử rồi, chẳng tuyệt vọng đến mức ở chỗ này lật tung đống sách để tìm kiếm.”

ciijeu](frgj$=]/!%18yt}&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`$qunv*:tb.&`=bd~|ee/|mt}:

Hà Dung Cẩm chợt nói: “Chẳng trách sao Tiểu Khả Hãn lúc trước ra thông cáo tuyển kỳ nhân dị sĩ, đặc biệt chú ý tìm người am hiểu y thuật.”

#{.%pl8011578{[32mjbu80lt/*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @26\=55`/&^dc[|mx!^wska

Xác Châu nói: “Đột Quyết bộ lạc rất đông, hoàn toàn nhờ uy danh của phụ hãn mới có thể khiến bọn họ tề tâm hợp lực, một khi phụ hãn xảy ra chuyện, chỉ sợ Đột Quyết sẽ lập tức rung chuyển.”

64pc10%.5)[2040`|36re95^*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{?89=]428696%\sacm22ly,/9^!

Hà Dung Cẩm giống như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu không nói.

*=)%7fdlinotk]\53217jk11385@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @1[\*+rq28kspj40jzddpdguaj(^

“Bất quá tình hình hiện nay, giấy không thể gói được lửa, ta đã được sự cho phép của phụ hãn, phái người vào lãnh địa của Trung Nguyên và Tây Khương, tìm kiếm giữa một rừng cao thủ trong thiên hạ, mong sao sẽ tìm ra một người nào đó có thể chữa bệnh cho phụ hãn. Đến lúc ấy phải nhờ các ngươi ra sức.”

+`ku71nf&|bcbarj2595/^73{,rf51@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @czkh4780rkic!)5460(]34ud|`

Hà Dung Cẩm thế mới biết công dụng của mình, vội nói: “Dù chết cũng không chối từ.”

34?)35&]44nknb8644%!84@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dylfta`^bm:}\|sfmidoil$)

Xác Châu hài lòng gật đầu.

=!ml?~26*`1851{]377#}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dk`,(=vq9664ti|:~}gosb69qz

Hà Dung Cẩm nhớ ra: “Tiểu Khả Hãn còn nhớ ta từng đề cập đến một vị tự xưng am hiểu y thuật đã tới ứng tuyển thông cáo của ngài?”

4842icqq24adnbzdadbv%+.:12@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}%[(bvla482564883815!)

Xác Châu nghĩ một chút, cau mày nói: “Nhớ.”

gz%^hd4540ux425hckc92*~5526de@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @3959cd61nwbz54685112

Hà Dung Cẩm nói bóng gió: “Hắn nói hắn và bằng hữu của hắn đã trốn ra ngoài, có lẽ, có thể giúp được một chút gì đó.” Người chung quanh quá nhiều, y không dám to gan nhắc đến ba chữ A Lực Phổ, đành phải nói mập mờ.

xm0)}!%acsw58xu97einl)=ui30zw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @($.]wsjsge55uo46vs55!]22*$vo

Với những gì mắt thấy tai nghe, bất hòa giữa Xác Châu và đệ đệ cùng cha khác mẹ là Đặc Cần A Lực Phổ Đặc rõ như ban ngày, nếu như Khả Hãn Shana Li có chuyện gì, chỉ sợ lập tức xung đột vũ trang. Lúc ấy, Ba Ca Hỉ từng phục vụ trong phủ của Đặc Cần A Lực Phổ chưa biết chừng sẽ được trọng dụng.

ok74vy[/qr,%28)[|]ka)\cp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&&gtnf~+[{93~!\^2889&&{#`]16mq

Xác Châu hỏi: “Bọn họ hiện tại đang ở đâu?”

4243uq60ne^,zo|!32yuvtkl@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @60)&40lt//}^{*whrh0hkkx=,43

Hà Dung Cẩm trả lời: “Quán trọ Thành Trung, tên là Thác Xích.”

%?afls^(58lx\`}:,)45cz[`8155@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @mu)}=`[`83$+cn2059[^iujm$+nw

Xác Châu gật đầu: “Ta biết rồi.”

76prxt17vk/&pr67,|()\~92/|$*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @65890{^+]2549fh14{^56qwtq34

Hà Dung Cẩm thấy hắn muốn đi, vội nói: “Còn có một chuyện.”

{?anwptm50261530!*,~mm}#99@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @28zu2`^bv{^yo):60dc95fd%|

Xác Châu quay đầu lại nhìn.

`~(~35&:6023cs98fe[\74suya92@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[=!%ufjjjsmzwytm&|ng{^16za95

Hà Dung Cẩm gượng cười vuốt vuốt hồ lô của mình, “Có Nữ Nhi Hồng thượng đẳng là tốt nhất, nếu không có, Hoàng Tửu bình thường cũng được, còn nếu không nữa thì rượu nho để giải khát.”

83hj)+!:wf7288instxz*{ju16hk87@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*??]eg**kd91bw795130az^,fj86^|

Xác Châu yên lặng nhìn y một lát, đang lúc Hà Dung Cẩm cho là hắn sẽ đáp ứng, hắn lạnh nhạt nói: “Giai đoạn này, ráng nhịn đi.”

=}1440^&+}^{607988=#qt@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2652~&88sipr^.av}=4967cozfmk

“…”

#{czom5156*(72+/5ra]&^!$+793@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @17erzz21{|&{17`\4hg99