[Danmei] [HCHTK] – Khắc cốt minh tâm – Nhị

by Rainy.Lyn

* Khắc cốt minh tâm: Ghi lòng tạc dạ

Khuyết Thư: Chỉ có y mới có thể dễ dàng chọc thủng tấm khiên phòng thủ kiên cố của Bản Vương

Trong thư lời ít ý nhiều, thế nhưng người đọc thư lại bị làm cho kinh tâm động phách.

#}](|:bg:?gy33:+ruex75hd30bdzt@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tb3277[=30)/\:=*jayn%\?{

Kỳ Địch gấp thư lại, thả vào trong lư hương nhìn nó cháy thành tro tàn, mới quay sang nhìn Khuyết Thư đang ngồi trên giường đến xuất thần, “Đột Quyết nội loạn, họa phúc khó lường, không phải là nơi có thể ở lâu. Vương, hay là chúng ta thừa dịp nội loạn chưa diễn ra cao trào, mau rời đi trước.”

(}$.lj5355{+3283oh58!:$|3434@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}$1}+ed4822gj35=/[$^`

Khuyết Thư đem ánh mắt đang ngắm cầu vồng phía bên ngoài song cửa quay lại, lạnh nhạt hỏi: “Trong các ngươi, ai có thể chế trụ được Hách Cốt?”

^[])9615wz54gyol“vz55[.,}52@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @57&^jf0813!$39&*3537cj95

Kỳ Địch ngẩn ra, nhìn về phía đội trưởng đội cận vệ vương cung là Tháp Bố.

494842ms3298\!&*19mu5pu$}%[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[%fx)(88}?579$\ijrb.^32zd

Tháp Bố cuống quít khua khua tay: “Thần, thần, thần không được đâu. Đại tướng quân võ công xuất thần nhập hóa, tiến vào giữa thiên quân vạn mã như chỗ không người, lại là sư huynh của Ni Khắc Tư Lực, ta trăm triệu lần không phải là đối thủ.”

cnzj)\keau)#tjgw14fh612640*:@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cw19yqax}*66^(zkiq\{*&

Khuyết Thư trách cứ: “Bản Vương thấy công phu thoái thác của ngươi cũng thật xuất thần nhập hóa.”

pa{?ik{&jp77267248337366@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tn$&!`&\*..(xufzabnxce

Kỳ Địch thấy sắc mặt Khuyết Thư không vui liền khuyên nhủ: “Đã biết được tướng quân ở Đột Quyết, chúng ta không ngại lui để tiến, cứ về Tây Khương trước rồi từ từ tính sau.”

bk&`up`[`{%\xcnq5666^${=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bmlxou48yopt&*[,zd4030xt98

“Nếu y trốn mất thì làm thế nào?”

:`iveuhvfbvqfnqyeoqxsm^*5@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xo625^:^|3862ik,%mgjn.*

“Cái này…”

ejzu.:ww~`//aa60kpzpvi].cc82@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\{5ud42^%,(fthz4470|++)ckrh

“Biển người mịt mờ, Bản Vương biết từ từ suy tính từ đâu?” Khuyết Thư ngừng một chút, “Huống chi, là ngươi đề nghị Bản Vương mượn danh để sang Đột Quyết tìm y, đừng nói là chỉ tìm suông, sau khi tìm được rồi thì tính sao?”

59~%bwel1677gv40/%667@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cecs)&hi62268ds5682^,ndku

Kỳ Địch trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng: “Đánh không nổi, vậy dùng trí được không?”

65:/gluk57asnw90556278:#*`ry@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=|#`&#gt?}bpthnljf0),}\[|zmlv

Ánh mắt Khuyết Thư chợt lóe, “Dùng trí thế nào?”

86!+ei89zt]/ru]*kbwd,(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?`44=~*`+`ft91nu82}+80`&[|/}

Kỳ Địch nói: “Sợ là việc quân sẽ gặp nguy hiểm.”

(!,/ks48&*%~).{*qr*?256283@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rfak.(![ocvy36ofee/]bv[]zn}|^(

Khuyết Thư đột nhiên bác bỏ: “Bản Vương đang ở Đột Quyết, chẳng lẽ còn không phải là việc quân gặp nguy?”

tgvf{%,|`.du+?33agpovm3026@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`&^?{$57nbyo503585?.9012\$35

Kỳ Địch hỏi: “Theo ý Vương thì, đại tướng quân bình sinh hận nhất là ai?”

Khuyết Thư sầm mặt.

!?lu27aa39ns34rq45rq83?+ufux.{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @czba4386:?hs438.,77ot24

Kỳ Địch nói: “Theo ý của thần, chính là loại người bội ước, mại bộ cầu an [1] như Mẫn Mẫn Vương.”

trxssq17fronyyzz$%1237`(=[79@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bimj1598&\4536)^:{ek6610^~lp

Khuyết Thư nói: “Hắn đã bị Bản Vương một tiễn xuyên tim, còn nhắc đến làm chi?”

uhxrqw=%79+~4035!~vz&+82@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @36(&kl={so70=!).99mi~!dr

Kỳ Địch nói: “Mẫn Mẫn Vương ở Cổ Mạc Tháp bị một tiễn xuyên tim, đại tướng quân lúc đó đã là tù nhân của Vương, căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần Vương tiết lộ người chết trên chiến trường là thế thân của Mẫn Mẫn Vương, Mẫn Mẫn Vương thật sự đang bị Vương nhốt ở một nơi bí mật, tin rằng trong lòng đại tướng quân sẽ nảy sinh nghi ngờ.”

+$/`mz:$3444}$,|,}#,ikyd@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^.{.du`*})yi[}zvxa58]\ce82

“Mặc dù sinh nghi, y cũng sẽ không vì thế mà theo Bản Vương trở về Tây Khương. Ban đầu, y có trăm ngàn cơ hội để ra tay với Bản Vương, nhưng lúc nào cũng buông tha.” Nghĩ tới đây, ngữ khí của Khuyết Thư thay đổi, “Theo ý ngươi, cái này phải chăng là trong lòng y có Bản Vương?”

hf52zr51lvdy%=[\or45}%vm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\:ia90#[rfxeoktr4167{{58

Kỳ Địch khẽ cười nói: “Nếu không lòng dạ nào, hôm nay ở trong phủ Tiểu Khả Hãn chính là Tây Khương Hồn Hồn Vương mà không phải là Khiết Túc rồi.”

ue/~ph4723tu44106221afll@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @acjmzibx,%]`(`.%iw.*80040`.nq

Khuyết Thư thoải mái cười to.

67jw4184nx:~xq43nobmeu4038@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @79kx64rp.#*?~|ep:~}:14sq

Kỳ Địch nói: “Thần chính là vì nhìn thấy tướng quân đối với Vương có ý nhớ thương, trong lòng mới nghĩ ra kế này.”

#+ic,$808150fq`|~{(!^(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @irtm!=34qfpffj4312+(la81^{

Khuyết Thư: “Nói.”

32bk)#6058[!85`|vo)]6382\^sm(*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @/~(\60qg412896$|]]sg4375

Kỳ Địch bắt đầu: “Theo cách nói thông thường, tướng quân chính là người trong nóng ngoài lạnh, miệng cứng mà tâm mềm, nếu lúc này từ trong Tây Khương truyền ra tin Mẫn Mẫn Vương được Thánh Nguyệt Giáo cứu sống như lời đồn, nhưng Vương vẫn cố tình lưu lại đây không chịu rời đi, mặc cho tình hình trong nước ngày càng nghiêm trọng, tin rằng tướng quân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

52861752sw)~oa28ng%\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @${+}3tc,$tifj^&xo+[?`34cq},82

Tháp Bố cả kinh: “Như vậy chẳng phải sẽ làm trong nước đại loạn sao?”

(?66045|&ahnpof433176ym${an@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @~]56#}([~#lh82swhwpixw[^

Kỳ Địch cười nói: “Đại loạn thì đại loạn, nhưng loạn đến mức… chỉ có mấy người chúng ta biết thôi.”

643348yl!.gj*.&)ihxx/?5831@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?,hdwi%?~!ab50`.&[),&:~!\}]#

Tháp Bố mờ mịt: “Đây là ý gì?”

44?,+#*^|{!(3184+|4917@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @9[:ny\!5941.(&/\}?,uc48`?xq

Khuyết Thư nói: “Ý của ngươi là, tung tin tức giả trước mặt Hách Cốt sao?”

tb42nt77512sk5287#/46ts69?,}(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @17(\vf48yf62wu+,24/&6553((}=

Kỳ Địch đáp: “Không sai. Chỉ cần vô tình để lộ phong thư Vương quở trách triều thần Tây Khương trước mặt tướng quân, trong Tây Khương dĩ nhiên vẫn gió êm bể lặng như thường.”

+!gf,!`{[=]/zh=}mq?+mk87mp75,^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @24co)*?`cv?+967655**|#12,=

Tháp Bố nói: “Truy hỏi một hồi chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?”

11,.|+fk5[)zo~{!)js91ga#[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vnkl/%&{20{[26//pzvglt94

Kỳ Địch bật cười: “Hỏi ai? Đột Quyết chuẩn bị xảy ra nội loạn, Mật Gia Diệp Hộ, Xác Châu Tiểu Khả Hãn và Đặc Cần A Lực Phổ, ba người bọn họ thừa dịp Đột Quyết Khả Hãn bệnh nặng chưa khỏi hẳn ra sức vun vén bồi đắp thế lực của mình, bài trừ phe đối nghịch còn không kịp, hơi sức đâu mà rảnh rỗi đi quản chuyện của Tây Khương cách xa ngàn dặm? Huống chi, tướng quân một lòng lo cho an nguy của Tây Khương, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện nội loạn này cho Đột Quyết biết.”

ah&)#.pprk%&je:*tx74#]54su@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @36hzpc61197zi~)5081]&69wp/.18

Khuyết Thư chậm rãi nói: “Nếu y vẫn bình chân như vại thì sao?” Sự lạnh lùng của Hà Dung Cẩm hôm nay hắn đã được chứng kiến.

64gg82ru89cw$%*!jl185010{+380@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @51cw20cf56*$ag10gdyg!!!!#(59

Kỳ Địch đáp: “Nếu như vậy, đành chỉ có thể sử dụng tới hạ sách mà thôi. Kế này một khi đã dùng, tuy tướng quân có thể che chở cho Vương, nhưng mà… ngày sau chân tướng rõ ràng rồi, chỉ sợ lại tăng thêm hiềm khích giữa hai người.”

{,`]\\go]]4369wo,?24,?@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @62^\?~ut5#/ep92?\jylq

“Hiềm khích…” Khuyết Thư khép hai mắt lại cười khổ, “Chuyện giữa ta và y, hai chữ “hiềm khích” thôi sao đủ? Ngươi cứ nói nghe một chút.”

=(wj^+1?}!|41qnvr])ax@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @++254832fj{/ko94)!zv`^xl)[

“Vâng.” Kỳ Địch nói, “Vương còn nhớ đến mẫu thân của Mẫn Mẫn Vương chăng?”

72at35~%9650{=]}4539wr5833br@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @aq)]imfhjjhl?~%!39qe21&(87

Trong mắt Khuyết Thư đột nhiên hiện lên một đạo lệ quang [2], “Ngân Linh công chúa của Đột Quyết.” Lúc hắn nói ra cái tên này mặc dù không đến nỗi là nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt tuyệt đối vô cùng khó coi.

nvntsr63*(vp35lv,!=#9724=.te@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @){81xg:\:(93,,?]\*^(kd&+in

Kỳ Địch nói: “Ngân Linh công chúa kỳ thật cũng không phải là muội muội thân thích của Đột Quyết Khả Hãn, mà chỉ là em họ xa, bởi bộ lạc của cha nàng gần với Tây Khương nhất, mới khiến lão Vương kiêng kỵ nàng vài phần.”

vc56*{=|20%]52,\=,&)13@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @).83?$7430..pj%!ya)*su^,

“Kiêng kỵ?” Khuyết Thư cười lạnh liên tục, “Chẳng bằng nói trắng ra là bảo gì nghe nấy.” Thân sinh mẫu thân [3] của hắn mất sớm, khi hắn còn bé, Ngân Linh công chúa liên tục hạ độc thủ để ngáng chân, Tề Khiết Vương lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không thấy, nếu không phải nhờ ngoại tổ phụ [4] và nguyên lão trong triều che chở, e rằng hắn đã trở thành vong hồn khô cốt dưới tay ả. Vì vậy, hắn đối với loại người nhát như chuột lại hay ra vẻ đao to búa lớn như Mẫn Mẫn Vương là cực kỳ kinh miệt, nhưng với Ngân Linh công chúa, lại là hận thấu xương! Nếu không phải Ngân Linh công chúa sau khi thấy đại binh của Mẫn Mẫn Vương bại trận, biết mình khó thoát nên uống thuốc độc tự tử, thi thể bị thiêu rụi thành tro tàn trong đám hỗn loạn, nói không chừng cho dù hắn có phạm vào tội lớn nhất trong thiên hạ cũng muốn xả thây rửa hận!

df2140ra$&}**`=(bxgm/|@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @81xwwa#|`$58(]2+!//80^|

Kỳ Địch nói: “Thật ra sau khi Vương đến đây có thể thấy rõ thái độ của Đột Quyết đối với Tây Khương, Đột Quyết Khả Hãn với vị công chúa này cũng chẳng buồn để tâm.”

4381,`wk11=,ef\$8838%~`:@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @331739ik62[.58kv70tgcm29$:nn

Khuyết Thư ngữ khí khôi phục như thường, thong thả phân tích: “Đột Quyết là một nước có đến mấy chục bộ lạc, lớn nhỏ không đồng nhất, thân sơ viễn cận [5] cùng Khả Hãn cũng không giống nhau. Ngân Linh công chúa trước kia thuộc bộ lạc do Hàn Ban Lợi Cáp làm thủ lĩnh, trước khi Khả Hãn đăng cơ người hắn ủng hộ là Mật Gia, đệ đệ của Khả Hãn, Khả Hãn đương nhiên sẽ chẳng quan tâm tới ả.”

Kỳ Địch nói: “Mẫn Mẫn Vương, bộ lạc Hàn Ban Lợi Cáp, Mật Gia Diệp Hộ… Ba người này chẳng phải đã liên kết thành một mối rồi sao?”

ahxo*:$${%fz{,}~1541zg1561fi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|$9056yprzdvyq[&5whvw\/oxge

Khuyết Thư cau mày hỏi: “Có ý gì?”

si.)6742~^(*6693]?.|sk@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}&34kc${=&)%kiyvts*+kj5628

Kỳ Địch chỉ điểm: “Mẫn Mẫn Vương ở Tây Khương làm loạn, nhà mẹ đẻ của Ngân Linh công chúa là bộ lạc Hàn Ban Lợi Cáp đương nhiên sao một chút động tĩnh cũng không có chứ. Lúc đó, nếu tin tức Vương đang ở Đột Quyết bị lộ ra, Mật Gia Diệp Hộ phái người đuổi giết cũng là hợp tình hợp lý rồi.”

+[$~=($`{+2648835aj44xk77gz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @/).}va?`83lt73xw42^^13}&{:64

Tháp Bố bỗng nhiên tiến lên một bước, dùng nửa người ngăn cản Kỳ Địch, vội vội vàng vàng khua tay nói với Khuyết Thư: “Ngàn lần không được, quyết không thể được! Tin tức Vương đang ở Đột Quyết vạn nhất để lộ, khó mà bảo đảm bỡn quá hóa thật, biết đâu sẽ kéo đến những kẻ tâm địa khó lường!”

da~})/49ol46^}bt/|84{{53lg@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|!omfc22/\fc38,~]\ex{)si0

Khuyết Thư thấy Kỳ Địch cười mà không nói, khiêu mi: “Về điểm này, Kỳ Địch đại nhân dĩ nhiên đã chuẩn bị đối sách rất tốt.”

4485temo1079/*$[30be56&&,,oh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,/|{65gk8088`[]`,=^]paob

Kỳ Địch tiếp tục: “Tin tức dĩ nhiên không thể rò rỉ, nhưng thích khách vẫn có thể an bài. Người không cần nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng nhảy ra làm chút động tĩnh là được. Nếu như vậy chưa đủ có thể hạ thuốc, ngáng đường, bảo đảm gây khó dễ lại không thương tổn tính mạng.”

61]+rx33hhaq4vepsrs`^?,@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @es25gt960\}fqla`~70iz)[

Tháp Bố giờ mới ngộ ra: “A? Lại giả vờ hả?”

oy59=^\`~&}%bf,`23#:jn(*ir@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @28*!(#//54^#3594|=`!42

Kỳ Địch nói: “Không sai, lại giả vờ. Đây cũng là chuyện khiến thần lo lắng nhất, nếu ngày sau tướng quân biết được chân tướng, hiểu lầm với Vương sợ sẽ tăng thêm một bậc.”

94/:`$/&tazf!?44{`32pn@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\]tg62xq2470+(krii6865+:

Khuyết Thư lo lắng: “Lỡ như, y không dính câu thì sao?”

,}%$zx16as?\^%6747{}us5387@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\})=72zjhn+\48^)^|89bwse68

Kỳ Địch chần chừ chốc lát mới nói: “Vậy chỉ có thể dùng hạ sách trong hạ sách, là hạ hạ hạ hạ sách.”

[^29ee={auiuop8368aa+~fmdwtm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @am73:~1587bt71994+#zn80lw

Tháp Bố sợ hãi: “Sao nghe cứ thấy rợn tóc gáy?”

dq1977(/yx33~,9870{(649@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:!vulj95mdbt+%op547894

Khuyết Thư chán nản: “Nói thẳng ra là hết cách.”

18iz/%cofg3731dz58ha59@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gnyjei!\(}47pm4030rr%|9526

Kỳ Địch nói: “Chỉ có thể nhờ Vương hạ một phong thư, gửi cho Khả Hãn, nói toạc ra thân phận tướng quân, cưỡng chế bắt người!”

/).*(*^!hs84gx`~anmu56@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{[=.:[zj40mlmoeg!]aj)/85dd73mp

Khuyết Thư nheo mắt lại.

poyd98im=#48kxljra()@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#^=+74fg$(21&|iari!]pf&..\ix

Kỳ Địch lại nói: “Bất quá, tốt nhất là chờ nội loạn của Đột Quyết ngày một cao trào hãy dùng kế này. Khi đó Khả Hãn đang bị công kích nặng nề, vì muốn bảo đảm biên cương an bình tránh xảy ra cảnh thù trong giặc ngoài bức bách, chắc chắn sẽ phải đáp ứng.”

97?/miylie3723mzeb6888@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @96582`,gv6ptxdze#~(+dx2581.*

Khuyết Thư cất bước đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc tươi mát vân khai vụ tán [6] sau cơn mưa, lo lắng trong lòng lại càng mờ mịt, “Bản Vương và y, chỉ còn hai con đường hoặc lừa gạt hoặc ép buộc thôi sao?”

34fk=]tj:{gq%\wk(~95yywx.\##58@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tl312bi$.mf:$qmhl88md(#wdmn68

Kỳ Địch thở dài: “Thần vẫn là câu nói kia, thượng sách chân chính là, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, giao chi dĩ tâm, từ từ đồ chi [7]. Chẳng qua là do định kiến giữa tướng quân và Vương quá sâu, nơi đây lại không thể ở lâu dài. Còn nữa, Vương không thể không đề phòng Mật Gia Diệp Hộ, tuy hiện nay tuy hắn đang bị vây khốn, nhưng dù sao vẫn là một trong hai hổ nắm Đột Quyết trong tay, thực lực không thể khinh thường. Vạn nhất hắn chiếm được lợi thế, với quan hệ giữa hắn và bộ lạc Hàn Ban Lợi Cáp, khó mà đảm bảo hắn không hạ độc thủ với Tây Khương sứ đoàn. Vương nên sớm suy tính.”

+/6563yq?%6818chzf17kona$=zhng@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fb91+[!`~`=$\\60qnpw23ss0jmph

Khuyết Thư chắp tay sau lưng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ngươi giúp ta nghĩ ra nội dung thư quở trách… Sát Long, sau khi nghĩ xong ta sẽ quyết định.”

%:jl72.{2190~$rg/&1223]/64@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`^%!7643&*[?71,(qu16223|#63wx

“Dạ.”

!=ma^/\*97368745}\*|6138@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @67\,,!9,~)||[=?auac^!yl

1 | Mại bộ cầu an: Bán đứng thuộc hạ, thí tốt cầu được bình an. [↑]

2 | Lệ quang: ánh nhìn nguy hiểm, tàn độc. [↑]

3 | Thân sinh mẫu thân: mẹ ruột. [↑]

4 | Ngoại tổ phụ: Ông ngoại. [↑]

5 | Thân sơ viễn cận: Quan hệ gần xa. [↑]

6 | Vân khai vụ tán: mây tạnh sương tan. [↑]

7 | Động chi dĩ tình: dùng tình cảm đả động đối phương. Hiểu chi dĩ lý: dùng đạo lý để thuyết phục đối phương. Giao chi dĩ tâm: dùng tấm lòng chân thật để kết giao, qua lại với đối phương. Từ từ đồ chi: tính toán mưu lược để từ từ giải quyết vấn đề hoặc đánh bại đối thủ. [↑]