[Danmei] [HCHTK] – Khắc cốt minh tâm – Thất

by Rainy.Lyn

* Khắc cốt minh tâm: Ghi lòng tạc dạ

Khuyết Thư: Ngươi nên tự biết

Lúc Hà Dung Cẩm chạy tới nơi, Tháp Bố và Khánh Thác đang đánh nhau trong viện.

igjr|~ai34uuwzmd*`36!\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+(sc82`}17,\nxzd83ss64jzby

Kỳ Địch cùng Khuyết Thư đứng bên cạnh, còn mấy thị vệ Vương cung thì ra ra vào vào trong phòng.

mq|)imxuglze70qsfy]`]`19(~79@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hh||fb|!29fspa$!dt`\8948mu%%

“A!” Tháp Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, khuỷu tay ngăn cản một chưởng từ tay đối phương, thân thể dùng sức lao về phía hắn.

zbmnvr58syimrq41}*vj(|7861wo(%@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sg\#[`~%/[oxti(}47%^cg66

Khánh Thác hai chân bất động, nửa người trên bật ngửa ra sau, mượn lực ở hông bắn ngược về.

%!xh=]fl*/.|7*?gyubfn51@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @79hk+:\!,*zy65wq?[[*+*91ykffzb

Tháp Bố bị đẩy lùi về sau hai bước.

%?,}83^!\?1274sriisb!%ug39ox@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[=^+13canz769874hpvm1fn^[54{\

“Dừng tay!” Hà Dung Cẩm nói bằng tiếng Đột Quyết xong, lại dùng tiếng Tây Khương lặp lại lần nữa.

#+6ji2662#/au.{}$jzsw22//@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^[%,kt40/~ju2kkfswd$?1422

Tháp Bố quát ầm ĩ: “Đó, ngài tới đúng lúc lắm! Gã này ngang ngược không nói đạo lý, để cho thủ hạ của hắn xông vào phòng chúng ta!”

xj+=96atnlid29$,^=62%&?+=\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @64jk58qm5865ge](335626

Khánh Thác cũng quát lên: “Tổng quản, không phải ngài nói người trong phủ đều ở trước sân sao? Vì sao ở đây lại còn có cả người dị tộc?”

=+nw!?(:gjnn=(md*)11dgalcw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|=97uc54to837548sf279944$]45

Trong lòng Hà Dung Cẩm thoáng giãn ra.

~*ve4zg:.47wpgm5756sr93fqhd@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @lj%$pc[(fp59$$42xn%[qd

Khánh Thác thân là đội trưởng đội thị vệ vương cung làm sao có thể không biết Tây Khương sứ giả đang ở tạm trong phủ Tiểu Khả Hãn? Cứ cho là hắn không biết, thế thì tại sao Xác Châu không nhắc nhở hắn? Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ giả vờ không biết. Về mục đích thì… e là chỉ muốn mượn chuyện hồ đồ này điều tra một chút về sứ đoàn của Tây Khương!

599999vq73](27848pjaq)~99%^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @4052ae82qa2740!`./20sp|)33th

Nghĩ tới đây, trong lòng bàn tay của Hà Dung Cẩm chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

21ztvm|`81cf]#fl]]9cj\=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qilhdj\,3419^:36]?30^$118

Nếu nói chuyện mất trộm trong cung có thật, vậy thì vật bị mất trộm là cái gì? Vì sao đạo tặc phải trốn vào trong phủ Tiểu Khả Hãn?

!&&?&\60^)481lm28kbtr282@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}!}}83fena3544346294.]~.71

Nếu chuyện mất trộm trong cung là giả, vậy mục đích của bọn họ là gì? Là nhằm vào Xác Châu hay nhắm vào Tây Khương sứ đoàn?

\:&=ef182918~&)[5612uj%*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @14kn`&=&+`|!zx4|&lg[,1564

Vô luận đáp án ra sao, chuyện oan uổng lần này sợ là đều đè cả lên lưng y. Khánh Thác trước khi lục soát đúng là có hỏi: người trong phủ có phải đang ở hết đây hay không, là do y suy nghĩ không chu toàn mới dẫn tới chuyện hắn xung đột với sứ đoàn Tây Khương.

/~cb6,^!$oddq66,:38|`ms46qv0@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @zr!~!%15tv~^?]cq=((*ht`&

Nghĩ đến đây, y tỉnh táo lại, dựa theo mạch dự liệu của bọn họ, từng bước mò mẫm đi. “Bọn họ chính là sứ đoàn đến từ Tây Khương ngàn dặm xa xôi để chúc mừng Khả Hãn Đột Quyết của chúng ta.”

35wk2956cdsc|}9677:(14yy*^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cf8373tg*(nk8683?|dh8222%$

Khánh Thác ra vẻ cả kinh, hỏi: “Sứ đoàn tại sao ở trong phủ Tiểu Khả Hãn?”

1074hj28/|ed9733(`rdvbloou!.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cl{#,:=$31jphn89=:pk`\sr=(){42

Hà Dung Cẩm cảm thấy vô cùng bực bội với cái kiểu vấn đáp ngớ ngẩn dạo gần đây, nhưng vẫn phải nhịn xuống mà trả lời cặn kẽ.

:#du*|)!97kr11fdjq!?16@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,/nr27og4]%:`ov6xq/${)rx

Khánh Thác lúc này mới vừa lòng: “Là ta thất lễ rồi.” Hắn vừa nói, vừa quay lại chắp tay xin lỗi Tháp Bố.

jqxfmm?`ybhpadkh7447cc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wr^:!!13`!kb29!$72)*855\%xa:[

Hà Dung Cẩm đảm nhiệm việc làm cầu nối cho hai bên.

388247~%*:yg97ma$)49@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @0|*+!xr80{)11kknncusy

Khánh Thác vội vàng giải thích là do trong cung mất trộm.

ly1528?#*=vc(.?^568|/74![@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @igjh28yr|{+$#|*{98`&75[\

Kỳ Địch cau mày: “Nga, không biết vật bị mất trộm là vật gì?”

ai53dw95ub61~$21|}\:fj[+(*kf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,%(*50fv]{82ttjv}*+^/`27#,ba64

Hà Dung Cẩm vốn cho rằng Khánh Thác tất nhiên chỉ hàm hồ mấy câu rồi đi, ai biết hắn lại nói. “Chính là thứ vừa được Khả Hãn phong làm thánh vật của Đột Quyết, Thiên Thần châu.”

.^vz~!ko29yv,=1235?$*$am33@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bt17+%iq}\cc&`,[~!~=)%32

Nghe được ba chữ Thiên Thần châu, Kỳ Địch cũng cả kinh, “Chính là Thiên Thần châu đã chữa khỏi bệnh cho Khả Hãn đấy ư?”

51+[#^luvwwq&,17rdhe]((:12fu|:@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bz41pf3567wi8]+^&371xl

Khánh Thác gật đầu đáp: “Chính là viên ngọc này. Nó chẳng những có thể chữa bách bệnh lại còn có thể giải bách độc, Khả Hãn yêu quý nó dị thường. Không ngờ hôm nay có vài tên đạo chích xông vào, trộm lấy Thiên Thần châu rồi chạy mất, do đó mới gây nên hiểu lầm như vậy.”

1]={)sd3945`$42pg+^7269*:19@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @51\/8)}97ny/{79~!^!+`

Kỳ Địch hỏi: “Không biết bọn đạo chích ở đâu lại to gan lớn mật đến thế?”

72spsc=(12oc95el98uqhk@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @46zisx|^vd8596}=,{or/)90

Khánh Thác nói: “Chỉ thấy bọn chúng trốn vào phủ Tiểu Khả Hãn, những cái khác không biết.”

oh.]od+={+ug[+ox3063ax!.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ch/$75ph}=(}%,ve74*\*:cvkq

Kỳ Địch nghe vậy mới vỡ lẽ: “Thì ra là thế, chẳng trách chi các ngươi muốn lục soát phủ Tiểu Khả Hãn.”

97167764yl852298#:86xg4667]`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @!)ew2060=*gj4316xmmcxq&%pk

Khánh Thác liên tục xin lỗi, mãi đến khi Kỳ Địch tự mình tiễn bọn họ ra ngoài viện mới coi như đã được tha thứ.

~`$[lcyw5159`$,\122zvyn{~@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ig$&97ioyv28bswl^=|[/*=&ap

Có Khánh Thác quanh đây, Hà Dung Cẩm đương nhiên cũng không thể ở lâu, giả vờ trấn an mấy câu rồi vội vã trở về tiền viện phục mệnh.

&#ir,]\%rkfyistido69/(pi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ev~%4261qhva82&[1485#?

Chờ khi y đến tiền viện, Xác Châu đã đi đâu mất, chỉ có Ngạch Đồ Lỗ đang ngồi trên cái ghế dựa mà hắn vẫn thường ngồi.

fg5424}$,+vw2110kqduum@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @191442[/lq~**)84+=xhgt.?bn#*

“Tiểu Khả Hãn đâu?” Y hỏi.

gw(#wt!*dy5084lw{%&$oixz*/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @yjyt59gr93al134oi80bf74

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Đi gặp Khả Hãn rồi.”

|,33rk13tzymzv4mbwvljhlmp|`86@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[%jw19+=6`#!)[+\(`~42

Hà Dung Cẩm tò mò: “Trong cung có việc sao?”

97apcy59ey~,23rgxy60+&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ag$\fpfunu34jy^.94={![6

Ngạch Đồ Lỗ nhịn không được quát: “Mất đồ không phải là chuyện chắc?”

7683bc88aq+~.*si/)#{#|[.gv@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @16sj58$%}&jiwj6818\(fzetec+.

Hà Dung Cẩm biết có tiếp tục cũng chẳng hỏi thêm được gì từ miệng hắn, an vị một bên chờ đợi.

78lq`|]|83{|{]48oi$.)%mc[\:\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tn|&$~97wo82%=gmxj&.34or}/

Ước chừng qua gần hai canh giờ, Khánh Thác rốt cục dẫn theo đám người không thu hoạch được gì trở lại. Hắn thấy Xác Châu không có ở trong nội đường, cũng chẳng thích đôi co dài dòng với hai người bọn họ mà trực tiếp dẫn người xuất phủ hồi cung.

~(}}7282:/+#23si0npai23@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dcizwqur*,|[92.\ie307553ho4

Ngạch Đồ Lỗ hừ lạnh: “Tiểu nhân đắc chí!”

mr/[chvk4389ab32nv(=}:70ypic?.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @96doqzcz611516qm.+|{36

Hà Dung Cẩm nhìn hắn một cái hỏi: “Tiểu Khả Hãn trước khi đi có phân phó gì không?”

.:46!,cctl,)[&hh7mu[~7114+[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$?40ezbugotszm^`+(3157hr16

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Không. Ngươi tính làm gì?”

ht:~61zt7486sjqd&)`}^:cube@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @/+!(fzeqho97sq?{[.96ca6386:\

“Không có gì, chỉ muốn ngủ.” Hà Dung Cẩm ngáp một cái, không để ý đến một sân đầy người còn đang chờ lệnh của y, đẩy xe lăn xuyên qua đám người, trở về nơi ở của mình.

{^5326le9118ea2534898355^)`.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @]#gbmj33\:54#=41#^)+[*](

Bên trong phòng nến đã cháy hết, một mảnh tối đen, y đẩy xe lăn đến trước cửa hai bước thì ngừng lại.

xv.&zqgieb|%889vk66=%39@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @37,/cxiq{:6754oa+#}=/&/[

Cho dù bị ngăn cách bởi cánh cửa, y vẫn nghe thấy trong phòng có ba hơi thở nặng nhẹ không đồng đều.

/&37*.df%=(,\&74nykm`^41#}35vs@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bwdc,*sp529220ut90/`am81xn

“Các ngươi là ai?” Y lạnh lùng hỏi.

\,gbnq18+%58pu{^]$ow17=%`]&#ns@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @~{99sz36.!wl72abph81}&86#^./

“A Sách, ta đã bảo là trốn trên giường tương đối an toàn, ngươi không nghe ta mà ngồi trên bàn giả trang Bồ Tát, thấy chưa, bị phát hiện rồi!” Một thanh âm khiến cho người người nghe thấy đều khó mà quên được từ trong phòng truyền ra, làm Hà Dung Cẩm nhíu mày thật chặt.

])574553}[\`80+}/$+~6728@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @133998qo1sy(*ty95,[15fn82

Cửa két một tiếng bị kéo vào, cùng lúc đó, nến bên trong phòng được thắp lên.

10276059())/si23&.ksok$)~\|)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+/\=bj[[73:?#?#=&/*?=%cf48de

Hà Dung Cẩm cảnh giác nhìn ra sau.

ks82dg#!ixpx:!qv9873bs+:?(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @67zk?|26*}gx72yizc57ugqg

“Yên tâm, không có ai đâu.” Một thanh niên ôm kiếm đứng phía sau cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

dg9897[[^#pu4265#.sm3144@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|[%}zi,:mcpopm*+cp~\xi?\7657

Hà Dung Cẩm nhìn những bóng hình hắt trên cửa sổ, trong lòng thật sự lấy làm kinh hãi, trong phòng rõ ràng có bốn người, y chỉ cảm giác được ba. Người còn lại chính là thanh niên tay đang ôm kiếm này, vào ban chiều lúc gặp phải hắn y liền nhận ra võ công của hắn sâu không lường được, quả không sai. Nếu hắn muốn đánh lén mình, tuyệt đối chẳng mang theo ba người kia để lộ hành tung làm gì.

10mg3iicenj60dccm68${gbvift87@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vt3519^.qctk4942“944}*vd(#

Nghĩ như thế, y hơi an lòng, đẩy xe lăn vào nhà.

))yt86ih?,xl86&?47mb%[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\&&?+]%.ce937&&hcve675

Chỉ thấy thiếu niên gặp ở sàn đấu quả nhiên đang khoanh chân ngồi trên bàn, chớp chớp mắt với mình.

7481(.60]!729bj)~tw94lz49ng@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}}]`71gxak518013vy5!#/?

Hà Dung Cẩm không hiểu nhìn y.

97/:63vh811143)|!|56ls$+[*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6567!}8386qwbxky+&(&\+18yx:^{,

Thiếu niên nói với thanh niên: “A Sách, sao y lại không dâng hương cho ta?”

kk3291zhabrh{=qxep?)+.yy76@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\[%[22..rmcp37![xi!`qh

Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời.

+$=(?.kh,|va^:cuff+\75cu^[nome@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hx|:36/!836({wu7vn.#\*vg

Ngồi trên trường kỷ cạnh thiếu niên còn có hai người, một người bộ dáng tuấn tú nhã nhặn, người còn lại vừa nhìn đã biết có võ lại mạnh mẽ. Người nhìn nho nhã khuyên: “Môn chủ, chính sự quan trọng hơn.”

6trkiinma\#dl$%^{rq96@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sibz~{zq:=rlgv{+46($\/1382%?[/

Thiếu niên lưu luyến từ trên bàn bò xuống, ngồi lên trường kỷ.

?(?$66]|qq$).!29&]dq56](93+%{!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @om94/=33pu27rt|{&##$68)(20/&du

Người trông nho nhã ôm quyền nói với Hà Dung Cẩm: “Tại hạ Tả Tư Văn, là Tả hộ pháp của Huy Hoàng Môn. Vị này là môn chủ của Huy Hoàng Môn Kỷ Vô Địch, vị này là Viên Ngạo Sách tiên sinh, còn vị này là Hữu hộ pháp của Huy Hoàng Môn.”

ex83mhxl)!2320/`pf7025@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @41dg:|wfsxsc+*79hyzx??

Hữu Khổng Vũ cả giận: “Vì sao ngươi cùng môn chủ có chức vị đi kèm tên họ còn ta và Viên tiên sinh lại không được báo đồng thời cả tên họ lẫn chức vị hả?”

54vsqx:://81nm){gnflck)`65pqqa@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*}|:$:^=98tk30\(oq38*|

Tả Tư Văn đáp: “Giản lược bớt.”

vvdp8918if%?uwhcbeagcofvidaqdu@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\`30&|#$aw}$zfxu785515939

Hữu Khổng Vũ hầm hè: “Chừng ấy chữ tốn được bao nhiêu nước miếng?”

79xs77624490ul46gi20}+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:~:*yf~/pd88dwoyjh^,*,?]kv50wh

Tả Tư Văn thản nhiên đáp: “Không nhiều lắm, nhưng ta tiếc.”

45ydehyh05068lf7.+vw9,/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+~knthqn:/91?\{,nm6680!#fg

Hữu Khổng Vũ tức nghẹn họng: “Ngươi…”

|~&%=*!~*(upegdp)?1546mw[&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ba:.*/%$zh`(75!$yz85affalzab\%

Kỷ Vô Địch đột nhiên thở dài: “Nếu A Chung và A Thượng cũng ở đây thì tốt rồi.”

306ri39ot]{}$26%&|~gwog}#64@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,&yv34323~{::\^$$4551[:95

Viên Ngạo Sách nói: “So với khoe khoang hay tự che giấu khuyết điểm, bản thân ta thích đứng coi nội đấu hơn.”

zaal68542964~}tpdj424jp},58@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @57#:\]ey?,gjtn47bm90ao

Kỷ Vô Địch nhích sang bên cạnh hắn, chớp chớp hai mắt: “Nghe A Sách nói chưa. A Tả và A Hữu, các ngươi tiếp tục đi.”

/($.36oh4mk?*{#ia88qqib6593%~@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @12~%hr\)2948731qy7al#,29

Tả Tư Văn vội ho một tiếng: “Hà tổng quản, mời ngồi.”

!,563360ve[.vz25,/$)*#`$72rt@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @li$,83((pi.:cs%#zocp17

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta vẫn luôn ngồi như vậy.”

[,50]`szvf}{bf=)oxwfgj][}`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gb74:=ivwbguoxbw7653qlsp45fz

“…” Tả Tư Văn nói, “Mạo muội quấy rầy, rất mong Hà tổng quản thứ lỗi.”

|/8%=scpb90`{76`.\,47)+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @(?=%cspspu92575881es*!

Ánh mắt Hà Dung Cẩm đột nhiên nhìn ra phía ngoài cửa, gần như là cùng lúc, Viên Ngạo Sách giơ chỉ búng về phía ngọn nến, một tay vung về phía cửa. Ánh nến đột nhiên tắt ngúm, cửa két một tiếng đóng lại.

592677944751[`581218$]go75)\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`\]#75qw155~~vp21ox6449

Lát sau, tiếng bước chân của nhiều người vang lên bên ngoài cửa, vòng vo một hồi mới đi.

91ue9118keqv/+eraa~?ol^|@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|~=#mfqc,/98.:~:bt/=23wz

Chờ sau khi bọn họ đi rồi nến lại được thắp lên.

\\5532#}en97mpsdcvcn[=99@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @du}$~?88]!?,%*10ii2\)yr86||

Tả Tư Văn nói: “Đêm khuya quấy rầy, rất mong Hà tổng quản thứ lỗi.”

,(`[nbnrhv37&?35}]qc99`(&\49um@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fqqa.=)&??69uazn|**+voholsgg^{

Hà Dung Cẩm nhắc: “Câu này vừa nãy ngươi đã nói rồi.”

!{xz&|cm=:wm*$98..+?))zo18[+ro@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hr7014ug18hc96fz{~!)58]$em

Kỷ Vô Địch giải thích: “Ban nãy A Tả nói là ‘mạo muội’, sau đổi thành ‘đêm khuya’, có bổ sung thêm thời gian.”

+!mz92[!5498xapb5tf*=25tc%(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @tr10saax56je2[+15/+)`{}~?{[

Hà Dung Cẩm nói: “Mắt ta không có mờ, vẫn biết được bây giờ là đêm khuya.”

km`::]hxxzxh63~\4eh#\+}\&84@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @28fj^,hz9380*.(`#/53gk]*4

Kỷ Vô Địch nói với Tả Tư Văn: “A Tả, mới nãy ngươi đã lược bỏ câu ‘tới gian phòng ngươi quấy rầy, rất mong Hà tổng quản thứ lỗi’ chứ gì.”

mx75227363jy20\/re823!^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @11ki}[}/75:%1528qb*}`^

Tả Tư Văn: “…”

94lxczaa^*uxfr46gwul[&57:%{\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @65dt29$/jv32202$+289ky

Hà Dung Cẩm nói: “Nếu mấy vị không muốn nói rõ mục đích, ta đành phải đoán chút vậy. Nếu ta đoán không nhầm, mấy vị chính là nhóm người ban đêm đột nhập vương cung, lấy trộm Thiên Thần châu.”

5191kf).22ho16,][%73@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @47)}mjqf41791442vawo[#ht

Kỷ Vô Địch thắc mắc: “A Sách, sự thực rõ ràng như vậy tại sao y còn phải đoán nhỉ? Chính là chúng ta a.”

ri2243#?*=mvuplu65hi62~.pvtqok@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @([915862du{`mkfxue&}|#$~lyrm38

Hà Dung Cẩm: “…”

no$(24kr62ru&`:#34,)\/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @52:)\=ix3165{{)=?,?`[{

Kỷ Vô Địch nói tiếp: “Hơn nữa y tại sao lại bảo chúng ta không muốn nói rõ mục đích? Nếu như chúng ta không muốn nói rõ mục đích, chúng ta tới chỗ này làm cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ chạy tới đây để coi A Tả và A Hữu ở trong phòng người khác tìm kích thích chắc?”

?{\]ohan^]68at28xe1742jn@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ywjs%#12.)[[?}^[,)873mjrk^\

Sắc mặt Tả Tư Văn vô cùng mất tự nhiên hỏi: “Môn chủ, ngươi nói tìm kích thích là có ý gì?”

=,85+:jx06724js.=].as3181@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @kz88!%xw84||80ineb{!1828dn|!

Kỷ Vô Địch trả lời: “Vụng trộm cái gì gì ấy nhỉ.”

44]+qa30dx^%69ly571uk41759632@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @haorcp26uy|)eh51xtam31.(26

Tả Tư Văn khiêu mi: “Cái gì gì?”

85ar[?ka/++(gf44{.iv?${,8276,#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=(32*|rglm#}?//~%:*.uo18[%37

Viên Ngạo Sách đáp thay: “Là yêu đương vụng trộm.”

bv7pp:/17fq93euio~.^\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hn5!:`$uwqj#^22^#fv`#33

Tả Tư Văn, Hữu Khổng Vũ: “…”

3960!%}+fg74552649}:rr{%$#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @.~32{!5rd,`~?ao#?/?04332

Kỷ Vô Địch dính chặt vào Viên Ngạo Sách xuýt xoa: “A Sách, lần sau chúng ta cũng vậy ha.”

lvko50en502962$/ln94=$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @55yv{~ty$*ss$/*!jtni)/,!~+|$

Tả Tư Văn nghiến răng nghiến lợi: “Môn chủ, Viên tiên sinh, yêu đương vụng trộm không phải để dùng trong trường hợp như vậy.”

pg={43`$=[92.$jt`.yx9553,%,+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?^3962wp90hl*/$%ezfz10,~79934

Kỷ Vô Địch gật đầu: “Đúng vậy a, A Tả, sau này ngươi không nên như thế nữa nha.”

Tả Tư Văn: “…”

*?foyo}.494$}433366(%63zq@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @76[~9459cb).)(ax^/hz2dt52}]

Là chủ phòng, Hà Dung Cẩm rốt cục không nhịn nổi, “Nếu đã như vậy, chư vị hay là nói ra mục đích đi.”

?]}%rh^}wcxx[+htykbity13\[zt@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @5922)%11,:,\84|?ba}=|}

Tả Tư Văn sợ lại có cái quỷ gì bất chợt thốt ra từ trong miệng Kỷ Vô Địch, vội vàng nói: “Chúng ta muốn nhờ Hà tổng quản giúp cho một việc.”

zrlnyjox(.82%~gn7sguwov@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ecqr!`11)?.$22mn}}qh90)$=(85^&