[Danmei] [LQ] – Bách niên mộng đệ thập nhị chương

by Rainy.Lyn

Lưu quỷ – Tô Du Bính

Bách niên mộng đệ thập nhị chương 

Edit: Rainy

Lai lịch của tổ sư gia

Tổ sư sáng lập môn phái?

np40719qp/]yz10vx~#^)2322@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @74dtklmc58|`}^92(#}%52wt~`()

Một đại nhân vật như thế hẳn đã ra người thiên cổ, lưu lại linh vị cùng bức họa cho chúng đồ tử đồ tồn thắp nhang cúng bái mới đúng?

xponzr95xlnj67,#460]`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nphu13//?[74scbmtr*+^=nb$`

Làm gì phải tự mình xuất quỷ nhập thần chạy đến nơi này?

`^87lhqr^=61bf95gk39uv50dz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @57|\)(%^(]}&|[djrg40vx69[\

A Bảo ngoác miệng đờ đẫn hỏi: “Vậy… hắn ta là người hay quỷ?”

yw2619wa5034zzlg[#]]&]ddor@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @188162~~:\zwwfguls67351286

Liên Tĩnh Phong đáp: “Theo lý mà nói, người đó hẳn đã quy tiên rồi, nhưng thực tế thì, chẳng phải hôm qua cậu mới đụng mặt hắn sao?”

55^{26mi~:55sq99dl},er]=ws`),!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @195sb#?65efds{^#=,`$~/?

“Cái gì mà hôm qua, hôm nay tôi lại gặp nữa nè!” A Bảo la toáng lên.

dt614/+wrpz13gl{.56fr@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nb.:yp469789rriglk|}39qr62

Liên Tĩnh Phong đang tính đứng dậy, nghe vậy liền ngồi xuống, “Hôm nay? Ở đâu?”

sf2twsdan[`zf&]16hl45@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vx?$vv,~yltroemkoscj|,16*)

A Bảo nói: “Anh còn chưa nói cho tôi biết, vì sao hắn ta có thể sống trên hai trăm năm a.”

89zqpmgf`\cu30wcyv13bc]{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&|5037ig))peut3750%&+*lu90ce

Liên Tĩnh Phong trả lời: “Đây là bí mật của quý phái, tôi không tiện bàn luận.”

?[90?\*~159822(+96))3357yl@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @25gg591350#{amev+*kh

A Bảo nói: “Anh có chắc chuyện anh biết tôi không biết chính là bí mật của phái tôi mà không phải bí mật của phái Thanh Nguyên các anh không?”

*$44no16rozfizoa=%45?~]^nr54@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rkgc61zc^{]?57ut431125bh66tw

Liên Tĩnh Phong bình tĩnh đáp: “Kỳ thật, trong lục phái, ngoại trừ quý phái và phái Thông Thần ra, bốn phái còn lại không hề liên quan gì tới hắn. Lại nói đến tam tông……” Anh ta muốn nói lại ngập ngừng.

3395ezxh$%pa4134wuxh\$28@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{?hmos457,^rm7428ys33am94\+

A Bảo tiếp tục gặng hỏi: “Tam tông thì sao?”

!/gp?]ebbdblcifujn(`391862rf=#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @55rl96,.]^snlddt72~/42

Liên Tĩnh Phong nói: “Tam tông là khởi nguồn của lục phái, đáng tiếc cho đến bây giờ, tam tông nếu không quy ẩn thì cũng đã biến mất, rất lâu rồi không hề xuất hiện truyền nhân.”

zefq#^&`auml175#%,$*&69:*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @./eq?|80`=54puhp|+3220upyg

“Anh kể xa xôi thế.” A Bảo hậm hực.

%{#$ex55}*tf4575++6364876fd@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @mdmp51`~57]=48.\yp62|\]!\.

“Không, tôi đã nói xong đâu.” Liên Tĩnh Phong tiếp tục, “Cậu vẫn chưa đoán ra lai lịch của người kia ư?”

96pb=(^|97586:\[}{`4569@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @45\|71mc*\21}*6dz?++|4

A Bảo đảo mắt một vòng, đột nhiên vỗ tay hào hứng nói: “Tam tông là khởi nguồn của lục phái, mà là người đó lại là tổ sư sáng lập ra phái Ngự Quỷ và phái Thông Thần, vậy thì chẳng phải hắn ta chính là truyền nhân của tam tông đấy sao?”

weuy“fz:,~)/“*idjdmh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @urug\=94tn3257+=}`135kcrefq76

Liên Tĩnh Phong vuốt cằm.

pejy151164ynpf~.al4sw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rt#&&\65ufhr3031)!xu67hn0qv93

A Bảo nói tiếp: “Thiên Đạo Tông, Quỷ Thuật Tông, Quỷ Thần Tông…… A, chắc chắn là Quỷ Thần Tông!”

mi`(85[{pd^$~[26pu\,40ns@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @87nzuy49&#[]lu1999,?55lkwy~:98

Liên Tĩnh Phong gật đầu: “Không sai, truyền thuyết kể lại, người đó chính là truyền nhân cuối cùng của Quỷ Thần Tông.”

kkkuha1916[#eb40.&od8446nq94@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @98%!ao^[&|ucgh$(%&62wq[}

A Bảo hóng hớt nhìn anh, “Rồi sau đó?”

={xr?]&?85,*^}me736486fm|,@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qcjz%~63#=47\+wxma?`55

Liên Tĩnh Phong đáp: “Tôi đã kể cho cậu rất nhiều chuyện, thế nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, rốt cục cậu đã gặp hắn ta ở đâu.”

3854.+:%~+77dhzu~~20}!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#&66bx#.485au3735~|%%21wkjw

A Bảo dè bĩu: “Những chuyện anh kể đều là thường thức. Tam tông lục phái, có nhắm mắt tôi cũng bói ra được. Hơn nữa chuyện hắn là truyền nhân của Quỷ Thần Tông do tôi tự đoán chứ bộ. Không tính không tính.”

pn53ps46?)|}ntno.:kq94rh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @35oq77xkiv4046,%lv84*?

“Nếu đã không tính, vậy thì quên đi.” Liên Tĩnh Phong đứng dậy, “Có một số việc dù cậu có hỏi, tôi cũng không thể nói được.”

/~&~,&:|rh561932qu70$~uetsqhvw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @554660=()%,:vwhn){zbuq,+

A Bảo ngạc nhiên: “Anh không nói thật á.”

xq722479]!\,812561ge9@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @zg&`..61$|$`jz8214[/uk61/`!^54

Liên Tĩnh Phong cười, quay đầu bước đi, lại bị A Bảo giữ chặt cánh tay. Anh ta thở dài: “Cậu có lôi kéo mấy cũng vô ích thôi.”

*/1^,42{~:^il{[uz1910hn@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gu={mv$%vn#\orlm53975=#

A Bảo nói: “Tôi giữ anh lại không phải vì muốn truy vấn những chuyện này, chỉ là… cho tôi mượn di động một chút được không?”

|+/`81+{78^+5505315jf[]3*&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6883av68)+pm12vepo37jvrb79

“Di động?”

:&18{\34cwsn58])%+558021@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,~43ec97[{wk962{?4023][28

“Di động.” A Bảo kiên định gật đầu.

ojbq%=19|:ts.!93,\:]78lb80\%48@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @zk94/^95hj~?50$:!=#{61%]\:

Liên Tĩnh Phong đưa di động cho cậu.

qkubgl$}|]rf={zame60*[168021vx@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)`5019]`54nd|^vgyv44xe^\#`

A Bảo hỏi: “Anh có biết số di động của sư phụ tôi không?”

1!&5$~$]89btgm=[282xrxz1rj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qj48[/52:#lhoj9,]fz17

Liên Tĩnh Phong đáp: “Lưu trong danh bạ ấy.”

9zv!]hg{=de~,pp3349nq.,~%@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @649sl*?8051/(ow),nqpjhk71

A Bảo quả nhiên tìm thấy tên của Tư Mã Thanh Khổ, hơn nữa phía dưới lại có đầy đủ nào là QQ, MSN, e-mail, địa chỉ tư gia…… “Chậc, anh là đệ tử của phái Ngự Quỷ mới đúng a?” Sao anh ta có thể biết nhiều thứ hơn cả mình nhỉ?

7297$&ksul32~=mmlbmd)|!]./62@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @79|~ln842652ng63510.^oz1:$qh

Liên Tĩnh Phong mỉm cười: “Tôi đâu có được may mắn như A Bảo.”

**86abznvp:[%?zocj|$jz153127:/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?)=/,*73uy94,*5936zn#(]$\\vo

Lời khen này mới thâm thúy làm sao.

`}lucjzo,:gs8729\/rs41*/:^@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6550sy24li|&99mq:]81mt614}\du

Đáng tiếc Tư Mã Thanh Khổ không nghe được câu này, nếu không cái đuôi của lão ta nhất định sẽ ngoe nguẩy không ngừng.

ju#.2833/\rqtc(*ze,:[)/]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\*92~{50705324$\13*+[*

Tư Mã Thanh Khổ nhanh chóng nghe máy, “Liên chưởng môn, có chuyện gì thế?”

azzz\[hyje]&dy:^,#87*=68@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @42db^,7729(&~{64kk]]56th14

A Bảo bóp mũi cất giọng eo éo: “Không có gì. Chỉ là thấy nhớ Tư Mã chưởng môn thôi.”

:=rj21rt98ta7jrkc32kt&=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xphk3555%^^{27`:2588(+}}^~ob

“Thằng nhóc láo toét. Đừng tưởng giả giọng thái giám ta sẽ không nhận ra ngươi, nói chuyện đàng hoàng.” Tư Mã Thanh Khổ hỏi, “Ngươi vẫn chưa liên lạc được với sư thúc và sư đệ của ngươi à?”

9()(!xurv*!19.\*%+?jryt9397@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @62~,mmrl918890{?(=8731bpgv+|

“Không tìm được.” A Bảo nói, “Bất quá con đã tìm được một nhân vật cực cực cực kỳ lợi hại.”

(,54kqwkwh65gg$(dzdt38rc=]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:^11*`1331,*kk36xn:)93886913

Tư Mã Thanh Khổ ngắt lời: “Vô lý nha, nãy giờ ta vẫn an vị trong toilet mà. Ngươi nhìn thấy ta ở đâu?”

43])46125#|77:*qt31?{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hdhv[\45ni&/%{:\+:6342zy

“Con không nói về người.”

qgrb`\(:37256/(76+{yipu@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @77}.75nf,}cp52tc0`=ja)^

“Vấn đề này quá khó! Ta nghĩ không ra!” Tư Mã Thanh Khổ hừ lạnh.

ma1]/|$gbvp&%vdtlxb69pkazda@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bo+[bw76|}jz[:7592##*~

A Bảo thỏ thẻ từng chữ: “Con thấy tổ sư của phái ta.”

&^wn:^}]dx94]{76%/,)?+ph,)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)++![?np:\3[,}%\]zi93

“Ha ha ha…… chết cười, ôi, ngươi gặp quỷ hả? Nga, không đúng, tổ sư gia hẳn đã chuyển thế đầu thai, ngươi có muốn chiêu hồn cũng không được đâu.” Tư Mã Thanh Khổ không ngừng nói móc, “Hay là ngươi tìm thấy phần mộ của tổ sư gia? Này cũng không thể, ta nhớ sư phụ có nói hắn đã được hải táng.”

jmoe?}1959\#8021ovik$/hk|#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @jr0wq=,={51pe39|`90mbqm#/ka|^

A Bảo nghi hoặc quay sang nhìn Liên Tĩnh Phong.

0*~9624vngn(,9483me$[71@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$$zx0.[hk%?40##((23*$66

Trên mặt Liên Tĩnh Phong hiện lên một dấu hỏi.

]#4079}:&\oe}/qy71fzmc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,\5650$%].scbw244154:,55

A Bảo nói: “Sư phụ bảo tổ sư gia chết đến không thể chết được nữa, với cả, đã đầu thai chuyển thế.”

#{cp86}+bl87lm{)89eavzuf21@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&[$)86)}\(zbtn75oo[.?^(~55~:

“Bố láo! Ai nói chết đến không thể chết được nữa! Rõ ràng ngươi tự bịa chuyện.” Tư Mã Thanh Khổ thở phì phò hét lớn, “Ta đời nào nói năng bất kính như vậy.”

828]#88cd9267013iluv,^9533^{@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{^\#xrqpivbf58mp\|]}ex!^pnbv

Liên Tĩnh Phong nói: “Có lẽ người anh ấy nghĩ tới là Lữ chân nhân.”

78^\,~*~?&78dusvgq]+92@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`#28fn%&ocjd#(hd$~sn%\72

A Bảo hỏi lại: “Không phải sao?”

$?nr{|]=`!68821{~anmn96~=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @37(+[:186mr172*}er(.hf

“Người mà tôi nói,” Liên Tĩnh Phong do dự một hồi mới nhẹ nhàng bật ra tên hắn, “Là Ấn Huyền.”

59`^vzpyti=:\^!)78\~qj@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pe99./upzc*$21886842/?vx),15)*

A Bảo dõng dạc tường thuật: “Liên chưởng môn nói người kia tên là Ấn Huyền.”

rl20#+#,dzcv\$xjfywa}][*7840~$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^?od4hpum998464jm[{pf]#

“Phụt!”

|:5423(%42ik46={xk26zndp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vcgtai70we48,:qw#:sk95=&pj%+0

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhả khí kịch liệt.

itub%!enzfajzb=+#[tx77jz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @.#52,{xx(#wnyt93jjxb19`/awhf

A Bảo nhất thời không biết từ đằng trên hay đằng dưới, lo lắng hỏi han: “Sư phụ, người đang bị tiêu chảy ạ?”

&^^`iwvr|%48,\64pb%~35@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @,\$#*?qovb724487+(59[`vi49

“Chảy cái đầu heo nhà ngươi. Ngươi nhìn thấy Ấn Huyền tổ sư ở đâu?” Tư Mã Thanh Khổ vội vàng hỏi.

4684,%52|(tc4722|=($on@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sfrxpoyhvf484469oc35|$cv

A Bảo đáp: “Chẳng phải người bảo tổ sư gia đã “chết đến không thể chết được nữa” sao?”

][7sy66\\60os!#57=\51)!2269&/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#~72328qq**pl53*|ew70

“Ta chưa hề nói thế, là chính miệng ngươi nói . Hầy, việc này không quan trọng, quan trọng là, ngươi có chắc chắn mình đã nhìn thấy Ấn Huyền tổ sư không?” Tư Mã Thanh Khổ hỏi, “Hắn xưng tên với ngươi?”

}=(/!]96=`:/^#he92{[kx85@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @76rr+$wymkif?\49:(,`73je}|]\be

A Bảo thành thật trả lời: “Tên là do Liên Tĩnh Phong chưởng môn nói. Anh ấy cho con xem một bức họa mơ hồ, nhưng con cảm thấy rất giống.”

pf30%)9620ap%}`%3&}yl87@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=*83of^)mf5394|.?&va{/kv~)qi

Tư Mã Thanh Khổ lẩm bẩm: “Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao? Ngươi chắc chắn một trăm phần trăm chứ hả.”

^!ewxg&=]^!&,=^(:,*^984uh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @90ijop68!|ba*%*[%\494lx!+

A Bảo than thở: “Phái chúng ta đào đâu lắm tổ sư gia thế không biết.”

`$24gmdn74).}#98~,#,50.{jm!~92@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @(&\[2173/#24wpoa?{43tgpdncng%}

“Việc này kể ra dài dòng lắm. À mà, ngươi dùng di động của Liên chưởng môn như thế… không ngại sao?”

])ushz\/bw39li,*amng97)~agsm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @84803095pfmd87,[3364cb9

A Bảo càu nhàu: “Người nói ngắn gọn đi ạ?”

34zv6200qcyr!{#[7356mlsh9?#@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+|$:81zm30awfv3771~~1360ur|#+$

Tư Mã Thanh Khổ liền nói:“Không phải lát nữa ngươi sẽ trả phí điện thoại cho cậu ta chớ?”

&#8)=26go|+7939js!}15=%@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rk^?zb41.]=^.&bm~[/[up

Hai người tán nhảm một hồi mới vào chủ đề: “Theo như truyền thuyết, chưởng môn của tam tông tìm được bốn thứ pháp bảo vô cùng thần kỳ, sau khi thương nghị xong, mỗi tông được sở hữu một thứ, thứ còn lại sẽ do tam tông cùng nhau bảo quản.”

888125{(=(38}=63touafo75@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:!eg29lmxp,.99`$~`pu10sn~!aafk

A Bảo vừa nghe tới pháp bảo, hai mắt đã sáng lấp lánh, “Pháp bảo gì thế?”

zm=)\~`!8921qcdh:?grvc36(.$=*!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)=|,?{!]lrpjpn*|({51$:93!?cb24

“Ba thứ pháp bảo của tam tông người trong lục phái chúng ta chưa ai gặp qua, thành thử cũng chẳng ai biết. Nhưng thứ pháp bảo cuối cùng lại vô cùng nổi tiếng, chính là Trường Sinh đơn có thể ngưng hồn tụ phách!”

:[+\ru/(tqfx82rdayetqg82uv49@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @53`,3852&%^!dx+*9790$%wy

“Chưa từng nghe qua.”

px~|mf&#%%5095[{wqxg!!/?*!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @rm?#33xu76?}813635\.fb&&98

Tư Mã Thanh Khổ tức giận quát: “Giờ nghe đấy thôi?!”

kouh43as,]4617:&%:42ya13@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[^nh:|wa,)qcyzzt/.61vbwm2625\&

“Rồi rồi. Nó có thể trường sinh bất lão sao?”

]~38=&pb80qa~(wf&%/*31@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ocew*)bb*#&*47rf[,yuko}(.%pq

“Nếu như người mà ngươi nhìn thấy đích thực là Ấn Huyền tổ sư, vậy chứng minh nó có thể khiến người ta trường sinh bất lão.” Tư Mã Thanh Khổ phẫn nộ, “Lúc trước Ấn Huyền tổ sư vì tự ý nuốt Trường Sinh đơn nên mới bị tam tông trục xuất. Vị tông chủ của Quỷ Thần Tông, cũng chính là sư phụ của Ấn Huyền tổ sư, giận đến nỗi hộc máu mà chết. Hai tông khác mặc dù chứng kiến tông chủ của Quỷ Thần Tông chết thảm như vậy lại không buồn truy cứu, chỉ tuyên bố thẳng thừng, từ đó về sau không đội trời chung với Ấn Huyền tổ sư. Liên minh tam tông vì thế chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Bất quá nếu không nhờ thế, lục phái cũng sẽ không được sinh ra.”

}\]]85{,wcyl:!]+!`7553145+=cf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)=33**%({=pbwk5735}]km30fbhg

A Bảo vẫn còn nghi ngờ: “Chẳng lẽ phái Ngự Quỷ và phái Thông Thần thật sự có quan hệ với Ấn Huyền tổ sư sao?”

46/~bdjiic74wo|,vp%|zihm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @.={|qm3^^!%sw&}$%ehnxcj80.:,[

“Đương nhiên là có.” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Ấn Huyền tổ sư tuy rằng không nhận đồ đệ, nhưng hắn đã phân bảo điển của Quỷ Thần Tông làm hai, một nửa tặng cho Lữ chân nhân – tức tổ sư sáng lập ra phái ta, một nửa đưa cho tổ sư của phái Thông Thần, lại không hề thừa nhận bọn họ là đồ đệ. Cho nên sau đó, bọn họ tự tạo môn phái, sáng lập ra hai phái mới, bởi thế quan hệ bây giờ chồng chéo vậy đấy.”

608822]()=|%{^8025[{99}`124882@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @14{%:%639qx*`128&=hf

A Bảo líu lưỡi: “Chỉ tặng bảo điển, cái gì cũng chưa dạy mà đã sáng lập ra hai môn phái mới, thế thì bản thân người đó càng không phải là……”

qd63zu82kwylsw|#77jh93ox@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @aj:{/%!,6rvkf~$162558

Tư Mã Thanh Khổ thở dài: “Đúng vậy a. Nếu người đó thật sự còn sống…… Ngươi khẳng định người ngươi gặp đích thật là Ấn Huyền tổ sư chứ? Trước giờ ta vẫn luôn tưởng rằng đây là một câu chuyện thần thoại a! Hóa ra hắn có thật. Được rồi, nếu đã là thật , vậy hiện tại hắn chính là người sở hữu pháp lực mạnh nhất trên đời…… trong trường hợp hắn vẫn còn là người.”

+*23mgifickr48evvdpl8044@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @go86ca/%dttc71km99]%ma[~

A Bảo câm nín.

$#?`[(%}#}3hu|)?\86+?ie@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=#%.83*!&^363mc0%$pyxp

Tư Mã Thanh Khổ quát: “Ngươi ngẩn ngơ cái gì?”

+?`~vn75gguh&}69uf3615*]sf69}$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @oi43&%`|#[swrb88eu~*$}#|\\46

“Con đang cố nhớ.”

6077“]|rftrwr[\anmzsoogpj60@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @28362`,!*`}rt82765460|+98mkau

“Cố nhớ? Nhớ lại bộ dạng của hắn?”

71~,+(|)jwdi\^81wx677436rz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[(,/517499%`&#zr|`gjvffh32

“Không phải, con đang cố nhớ xem mình có lỡ miệng đắc tội với người ta không.” A Bảo lẩm bẩm, “Nếu không, sao hắn cứ lởn vởn trước mặt con hoài nhỉ?”

htmw)]45!/96~[cs&?)/23\\td@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @36][64$+vx3^)/$je#.:&aa0

“Sao ta biết được?” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Có lẽ vì ngươi miễn cưỡng được tính là đồ tôn của hắn…… À không, là đồ tằng tằng tằng…… giản lược tôn.”

5|\io$)vjtx25\&%)zn21`$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @0&*fo27}%naeo,\tcfp1150yl34nj

“Cái gì mà giản lược tôn?”

5537720jlqtxe=:45*,yd70@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @\&jp7648,^1472![|/21:)jc.~

“Thì bởi ta không biết đã trải qua bao nhiêu đời rồi, cho nên giản lược bớt đi!”

“……”

]~zj!*[)70mwtg}/:#}]:[lu|]^+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @(\:?787166%`:?pb(\5er(=aozp(!