[Danmei] [ĐHTM] – Hồi gia (thượng)

by Rainy.Lyn

* Hồi gia: Về nhà

Trans: QT – Edit: Rainy

Thất vọng, tuyệt vọng, lại hi vọng

Người ta một khi rơi vào hoàn cảnh xa lạ và thiếu cảm giác an toàn, hễ gặp được một người dù chỉ quen biết sơ sơ cũng sẽ cảm thấy như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, trong lòng khó có thể kiềm chế mà kích động không thôi.

nw643jb28ma/^xv4848nt24@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fe65`}ao:[55vq1346ce.+29,)`\{+

Trường hợp hiện tại của Thẩm Thận Nguyên chính là như thế. Mặc dù từ cái hồi Cự Linh Thần biết cậu là nhân yêu, anh ta không còn chủ động liên lạc với cậu nữa, nhưng mà, cho dù anh ta không thèm liên lạc với cậu, cậu chủ động liên lạc với anh ta cũng được chứ sao.

{`ij76zybl%|54?//)9426om&:).@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^%[&8217`)=/):3657rgql

Thẩm Thận Nguyên ngoi đầu sát vào màn hình, hai mắt trông mong nhìn chăm chú.

{,71|+tgfxnt:}kf7947iw5+,98@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @bqtq:,31wk5484^~!.ny..2441}^

Chờ qua một hồi thấy đối phương vẫn chưa nhả hồi âm.

%$&!~`:~#^$`dq^#41]/.{49@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @4966609283me8016+!7854wq[!bwce

【 nói thầm 】

83xn|&35)+*~6853\\=?ay@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @45#.cgno!(51%\20{$)[llol/`

Đại Hồ: Cự Linh Thần? ? ?

\^pt2{!xw945823lv17hi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @qk|%24le()eisg41\(80=/za98qh

Đại Hồ: Cự Linh ơi.

+[+*}=\.877239js/#7946\=409046@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @58|=wpvdtnho3288#&jl29

Đại Hồ: Tôi là Đại Hồ đây mà, cái người nhân yêu lúc trước ấy.

fh&]ib{:ewfhgd.%/{))5035@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @al41{*aksj=(14saaj95`%#%&`7188

Đại Hồ: Anh từng ngỏ lời cầu hôn với tôi, không nhớ sao?

9xn&{%$`\`|tnthxg,[ik~&$)89@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$~53mhja90142967[%+#16hmeb89

Đại Hồ: Tuy là không thành công. o (︶︿︶ )o

`=9277`)ggsl61392665lg/)*\&`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @89?|}*hp$:$*51%`\[|)ok

Đại Hồ: …

),]}.~[?7414893hk^$}]70zp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @19fi6123rootkq/]#(99sk$[55

Đại Hồ: Anh Cự thân mến, tôi nghĩ phần trò chuyện riêng giữa tôi với anh đã bị công ty game ém đi, vì muốn biểu đạt tâm trạng vô cùng vô cùng là nóng vội của tôi, tôi quyết định… lên tiểu kèn đồng gào thét tên anh.

gf7353%%hv:]!=ou[~2494ru63@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=:39/:bkyi:&jk|^47}|81qc27$)

Cự Linh Thần: Chuyện gì?

73vfor*&,~59,[71.~(]!]@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gc%!78&}14?*+.ct461736zhtyfk

92959yl13mm:|45xn53hnnm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @`*9yz1)#zc6567[~82`%37qi|#\:

Thẩm Thận Nguyên bực mình rồi nha.

94`\!(od53li|[bg83.%48`\7435@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^)puah4321[#swalqn78

Quả nhiên tên này cố tình né cậu.

67*!29%:31zrdf%+15\]hg803770@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ja30nb\)62?|+(4561$}5079xj

【 nói thầm 】

331064fi`,mikyai57ildn32@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nupr76of**vn31eizp=*hmbu23+/

Đại Hồ: Tôi có chuyện muốn hỏi, dạo này anh có gặp Chiến Hồn, Tiểu Chu, Soái Soái Soái và Thủy Tiên Hòa Thượng không?

rrvf#{an70ai`+43$`8454@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @:+qmqgosca.(39lrgh.]ck%\zw

Cự Linh Thần: Có gặp Thủy Tiên Hòa Thượng.

ij16nn~)^[77&.*+ct+?21@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{(:]|`:)bs2156![*{7+[pexezd

Đại Hồ: Anh có cách nào liên lạc với anh ta không?

va79&{3`.&=50ve){^?[=sh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @genu`^#:{&1271kmpwrf5?=$^{../

Cự Linh Thần: Cậu định làm gì?

3768uyxz%:zwzjhr56js.!}&91@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @31pezseqcq[*wegr85`&{)59jjgd,/

Đại Hồ: Liên lạc chứ gì.

huop44^]lx980{*76ktyl29@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @izhg46][}{77yh\]*)65/(})

Cự Linh Thần lại yên lặng.

zq1ckcy85idjlwe#]ms*|)=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @njqy63`([^:^*)*\!{)%81#.67

Thẩm Thận Nguyên một là từ bỏ, hai là dứt khoát réo í ới trên tiểu kèn đồng.

[~fx`^zlaa763772od\(61)**(xm@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ku20$[vc5vf93691(,57#/~[81mo

【 tiểu kèn đồng 】 Đại Hồ: Anh Cự thân mến… Cự Linh Thần! Anh đang ở đâu? Sao em không nhìn thấy anh!

vu[]35&,zw}%^,%(*&{.11].75@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @vd422hr|$42)\9829blrloxsq669

【 nói thầm 】

69=.:~#*&%%&kv%=zz~++:20*)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @64*[ai1138{#,.^=km??snuw]/dc

Cự Linh Thần: -_- đây nè!

[%0]`*(971728.:5791}=+?!$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @25$^|#]!91nwbefw24^.42)[/~5$}

Đại Hồ: (⊙o⊙ ) Anh suy nghĩ lâu vậy đó hả?

43gp3oo!*49kkeh=[kh5735&}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @8472pq%=&,&|31{+tvau(?ucehav31

Cự Linh Thần: Để tôi hỏi hòa thượng rồi nói cho cậu biết.

yg(^655#}67*%ck#[hp+?=\gf|\@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @4255lvme23qf3676//sh99fb

Đại Hồ: Vì lý do an toàn, trước mắt anh có thể tạm thời lưu lại cách thức liên lạc với anh không?

|&*:].47egbu10]}cytl\}30@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @dazo71gm$&33pn98173054nt5ijbd

Cự Linh Thần: Tại sao?

28vedh4411td^&hu=,nzuv71@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @#\65],zd324580~^74!]bw1758%=($

Đại Hồ: (ㄒoㄒ ) ~~ Tôi chỉ sợ mình vừa chớp mắt một cái, anh cũng chạy mất tiêu.

qb84qk35$#wx1026csoj6476@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pz${bm83buue)*vrbmqnfc

Cự Linh Thần: Tôi đã nhắn tin kêu cậu ta lên game sớm.

goob$)38cy\(teanzkifhf4971@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{=dg/~\\926844byuu&#84dj63tg[[

Cự Linh Thần: Đi ăn cơm đây, 88.

xl)#177iadz89+\^+81ge@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @87^?11dy$()%]{0]$=\=#32

Đại Hồ: …

qq|\axdy}&{.ac,:hrtgvivc19@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wo656968,(mpyhog258vorvxnae

Đại Hồ: Chúc ngon miệng.(^_^)/~~ chào anh!

#`21=|97vu{!^?=(?%fz{)hmkk@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ga54,(lg*|3035|%dq,`724661

Nhìn biểu tượng của Cự Linh Thần dần trở nên xám xịt, Thẩm Thận Nguyên chợt phát hiện ra một vấn đề, đoạn chat chit này… chẳng bằng chưa nói gì còn hơn.

hjvj]&372acuw$?%=#..=337@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)*6326/*!.xjfaeq./bg\!xm58)=

“Tới giờ uống thuốc rồi.” Y tá đưa thuốc và ly nước cho cậu.

cqfaqf?}61#&?~[]77},xy&(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=+87ae846131geqz420ha

Thẩm Thận Nguyên nhận lấy thuốc, ấm ức kể tội: “Tôi vừa bị cả thế giới ghét bỏ.”

13dbxx=(rw4886:]&^37rn!]85@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @30kw63ksar21pa89br]~se9.!

Y tá vẫn đang quan sát nhúm thuốc trong tay cậu, hỏi: “Cho nên cô đã quyết định sẽ phản bội lại cả thế giới?”

8459:{|?91])+!wqcr}?ay+?@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ei:}nc$#%!}%`+45=&rs`)

Thẩm Thận Nguyên chợt hỏi: “Phải rồi, bình thường quên hỏi, thuốc mà tôi vẫn uống là thuốc gì á?”

3611[?nvox+)78([459838,&wz@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pr85gy6363*%9864|[rv82{#

“Thuốc bổ thân thể.”

epmj%++//||?:{+`(:de22@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?`5.,jqfd+{ds93vi\/ha52oh

“Nghe có lệ quá.”

#%.[{\ts83=]#%!|6272).nt=]&+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @87#\hg+,ymkg12kk.+pb\.fimzyw

“… Kẹo.”

#/zz{`85vwct#,85wl*{77wu\&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xk51765283&[?,83$[4217ec

“Tôi có phải con nít đâu.”

/.gd82fs:%(:[^=`:,%(]*99432@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @fclh47!|qc#\al/.+]35tj)^47*[

“Canxi.”

6255381387=~30hu}&5+{laqs[?qf@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @88?.%&bvtc^|\=[]23&?fj*%

“Hình như tôi cũng chưa đến nỗi loãng xương nha.”

bc1153bt]`819kk49qk65}]9975@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ui42[^ec34~:uuyk93kehy%,ugxm

“Vi-ta-min C.”

$]727^=xkdr68rcld?`zm93%!,=@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @%[971we\}\`zmvl1597tg

“… Chi bằng chị trực tiếp đưa cho tôi một củ carốt đi.”

\,735pa)$uhgp=,*?61947162,\\)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wa90{\8070&+36ol387+`eq`&ve

“Thế cô nghĩ đây là thuốc gì?”

*(jc68{^$`=~\]\^sr)/|`sd@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @51bidb](6719[&wfcc=/th,.81va

“Độc dược mạn tính.”

23lj5281laqg#=74tj./!:rs1292@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @nn?*{\cd]&61474168!=61~~{]

“Vậy nó đó.”

[,8187&`41{+oe22~$&%14wb@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @549578#.nv4sy1987.\`.73my

Thẩm Thận Nguyên nhét thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi nói: “Biết ngay là chị sẽ nói thế mà.”

2ek18it#$1229!.{`[|1340@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @9183|+$[69adsqsxjl80ha96

Y tá: “…”

?$6946+[=`#[“1773?,&.15[&wf8@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @78&|##“wu]*{&kaev3177

Sớm hôm sau, nắng mai từ sân thượng xuyên lớp rèm mỏng nơi cửa sổ, từng tia nắng hắt lên nàng công chúa đang say ngủ trên giường. Thẩm Thận Nguyên mở căng hai con mắt, tay gối đầu, nghiêm túc nghĩ cách để hôm nay có thể trốn đi nhà trẻ.

11}{38^=262949|?nc407821*/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @23![raxpmzkq57}:jq16(^egkmem

Ngày hôm qua bảo là nhức đầu, chi bằng hôm nay rên đau dạ dày đi?

gise||tx|&/}hpkicrfk70.~cm)$36@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @jz10&,5653831erllxv$:

Y tá gõ cửa bước vào.

pt25oa%&41kr90bl{,54^&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{%2035)~oq87=!en694io(.92\/&~

Thẩm Thận Nguyên lập tức co thành một cục, ôm bụng.

.`75*]614389hhdo290ci]|fc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cichex}(st75?{rs[}/?ha\,or

“Đi học hay nghỉ đây?” Y tá hỏi.

34nl[|97586):][ml20vt11@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sd9718izpiglit/*wg~~+#(|hr43

“… Nghỉ.”

1124ezmh.$42el84`[98ah+.@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @98kz14nc78nicp|)vg.&401095vj52

Y tá nhận được câu trả lời khẳng định liền ra ngoài.

,)+^68938if})(*53=^4627@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=\vrio[~74[^2460?)/}^.

Thẩm Thận Nguyên: “…” Có phải thành công quá dễ dàng rồi không? Kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ của cậu, còn rất nhiều biểu cảm tuyệt vời vẫn chưa có đất dụng võ a.

(,71wa4120/::\!*821584]~19@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @kv966189#!.#3853^~?/5658=!89ec

Cửa lại vang lên hai tiếng, y tá đã quay lại.

]]64]#]{29~/++cq`]63ojio78244@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ts{`dsec/*26|{78$[60$`,{43,[

Thẩm Thận Nguyên tiếp tục ôm bụng.

40yc\+sj53jcho422{\ds88upxr@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{,!|zmoubx94^$79&/36ltem4369

Y tá hỏi: “Đã muốn xuống ăn điểm tâm chưa?”

ay37}$43wb99}]!}~&$,)|$%([pe@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @51nvrg24+]255187hv853512

“Ăn cái gì?”

!{kx1087`:ct13*(#|]:95{`18@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6lm[&th7^|5936jycjuj41nm87+,

“Sandwich ăn kèm phô mai đút lò và chân giò xông khói, sữa tươi, cháo trứng muối, bánh bao sữa hột gà…”

6312^](:]?oo5996aj~&qp@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @^]bz32rw86$(3784)~cb3ds

“Ăn!” Thẩm Thận Nguyên bật dậy.

if235^(91rxkpgk2zgmzbdtc@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @hjfkdk6#)871272vo67(%hh,#

Y tá lúc này mới từ tốn hỏi: “Hồi nãy cô ôm bụng, có phải bị đau dạ dày rồi không?”

949711buts64918042~,za@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ko0=?62|(\=}?{/nx~(93li.]jr

Thẩm Thận Nguyên nói: “Không phải đâu, tư thế ngủ của tôi nó vậy á.”

&`!&:{658tutfqgmh!*~#vlsd(}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @%{uw74*\.*&:84,~21\#:%5744ofcp

“Lúc cô ngủ hình như không phải tư thế này.”

77}|87981598tf10673728ro55$?52@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ax[?vg39ed59^!145aq}[

“Ngủ chỉ là chiêu mở đầu, bây giờ là thu công… Chỉ cần được ngủ một giấc đầy đủ, qua một buổi tối tôi có thể luyện xong cả bộ chiêu thức như vậy đó.”

+:47/]%)gvow.)nr^`361@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @jq,/bp.^qq.#9,:`!57713

Y tá lại hỏi: “Thế sau này cô lớn lên lập gia đình rồi, nằm với người khác mà tính ngủ kiểu đó nữa à?”

56`]{[uf4579663nd.^92`*sc4525@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+:%[9989sdvu\*86zytdzfvo[~9cy

ie35\*98=,kukw72%){\fu~\tj7062@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ff[#%(vm+&nl81qq7052~.%&

Ai muốn lớn lên? !

5\)`(!*wd.(0~.?|49lh@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pq13)&dx483865695661:=:.

Í không phải, là ai muốn lập gia đình chứ? !

53~`#\#{[==*6836*{86=:89@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @74em93\~89&.3*=fu81du,/~{

Thẩm Thận Nguyên nhìn bà chị y tá hôm nay có vẻ hơi nhiều lời, gượng gạo nặn ra một nụ cười, “Không sao, tôi sẽ dạy cho anh ta, hai người cùng luyện, chỉ cần phương hướng nhất trí sẽ không xảy ra tình trạng đập nhau trên giường đâu ha.”

6077,!hw=&/}98ye}:73)*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @%\ww25ww79nw24mg[+cmzd

Y tá nói: “Chúc cô sớm ngày tìm được đấng lang quân có chung chí hướng.”

508670bl$}(#qeshrj\$ie@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @=)%(16/\|..*+]\}fwgg985216po

“Dì y tá à, dì không thấy nói vấn đề lập gia đình với một đứa trẻ mới có sáu tuổi là quá sớm ư?” Thẩm Thận Nguyên rốt cục cũng không nhịn nổi nữa.

50cg&$hbfzokrlipyi}`64ikns58@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2437[:xkiffx743428=~dbgngi#~ib

Y tá chợt ngẩn người, sau đó mới cúi xuống mỉm cười với cậu: “Có lẽ do tư duy của cô không giống những bé gái sáu tuổi bình thường chăng.”

llqg951387(=kbar`?csfb$!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @!/us=~ev?:931524hz$[77qy+)is

Thẩm Thận Nguyên như thể bị sét đánh!

+!22/~76=~88jq$$xr!=#]%$7540@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @17:+29637*..$mf5245tizfgo

Cậu bị sét đánh không phải vì nghe cô nói cậu không giống một bé gái sáu tuổi, ờ thì cũng có một chút xíu, nhưng nguyên nhân thật sự chính là… bà chị y tá nhìn vậy mà cũng biết cười cơ đấy.

iyzyvs18`\mv/!*[ec&{&\48(]($@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @$^og341pvkv1322im4354

Ngay cả y tá còn có thể cười, ngày trở về đúng thân thể của mình có gì xa xôi đâu? Cậu tuyệt đối tin tưởng vào kỳ tích.

sk.{66?{{#yy51376035ax#~~!ihqy@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @)!nt116064{\889an.!bq|&

Lúc bước xuống lầu ăn điểm tâm, trong lòng Thẩm Thận Nguyên vẫn còn hơi thấp thỏm, sợ bà Triệu sẽ nhắc tới chuyện đi nhà trẻ. May mà bà Triệu yêu thương La Lâm Lâm đến tận xương tận tủy, không hề nhắc đến, lại còn quan tâm hỏi han thân thể cậu thế nào.

xy2975[.73qwdd`!yx763`:navl@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @!}kvjf92!|?&si19&.?\ij80/?%!

Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Không sao hết.”

]+(=tj887347,+en!(pq(\$|@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @372625wfta20lx~&4kw28$|&[&^

“Vậy là tốt rồi.” Bà Triệu mừng rỡ, “Dì y tá lát nữa sẽ về nhà, cục cưng có muốn tiễn một đoạn không nào?”

~!kp($31%|45je/~46\!8583|`@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[=cy.=31bkgy86/.ammh322/.rj

Thẩm Thận Nguyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn y tá.

sgczyzgt1351gwhs35&)![^`/.jw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @mz}.sq55):8628|^=(73dk

Y tá hỏi: “Cô có biết lái xe không?”

at`=is+/:?ff,!?,~,sy13|+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @77nl21ml$:no4=}17.`7280

Thẩm Thận Nguyên đáp: “Có… trong trò đua xe ấy.”

1733]=,?jmcj11nedfoy{%qg895972@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @xt2994og()#!dx:~}:59*((:

“Vậy không cần tiễn.”

%%8511485186$(\[\`!:24$+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @pn*=uvvhbv1069qg874797/}4414ox

Bà chị thực dụng quá đi. Thẩm Thận Nguyên âm thầm lườm nguýt cô.

lu38477064jc30[/5852}]21yy][`&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gj61nsorhc41##ftgi38&.ag

Y tá vẫn thản nhiên uống nước chanh.

he=]dc78]~~(jb{[%?5438@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&/gi78)&+{wb4xk50wjxgbscv

Cơm nước xong, bà Triệu dắt tay Thẩm Thận Nguyên tiễn y tá tới cổng.

10yc25$|~[qd#}shms$/42@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @6375^`akmu(.yvpo]|0vl(.11

Trong lòng Thẩm Thận Nguyên đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt không thôi. Thẩm Thận Nguyên lúc biến thành La Lâm Lâm, người đầu tiên mà cậu mở mắt nhìn thấy… hình như là một bác sĩ bốn mắt, mà thôi kệ, quan trọng là… về sau người luôn ở bên cạnh cậu chính là y tá. Sự điềm tĩnh và tỉnh táo của cô đã giúp cậu vượt qua giai đoạn khủng hoảng đáng sợ nhất. Thế mà giờ đây, cô lại nỡ ra đi…

do+^]$oq\)db`}}#52\{,}zk$[fk4@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wr43lprf35%$hves18..\/6ehlc

Thẩm Thận Nguyên kéo tay y tá, lưu luyến không rời: “Không thể không đi ư?”

kv1758.}44pz9495()ay91`\28rm*?@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wr)%kkub3719bu=~114{*

Y tá đáp: “Có việc gấp.”

17#[8320bd^`**]]}]):clrzhh53|!@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sg`/{{qa20zd{*,*\&`/74okfj

“Trong nhà có việc sao?”

lw(.~/ge.`~:msrr`##~un.,@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @*]3471ld9060)`3712{+uv82hq

“Vừa nhận một vụ làm ăn.”

2838\(24bl{.((11wn!{aw|*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @91=($:99?**=))fr87:`xwmi

“…” Thẩm Thận Nguyên khóe miệng co quắp một hồi mới giãn ra, “Chị bận rộn gớm.”

89?~94..ls298btmo]=}=.#kd|/16@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @46rx7524679me94yy87?(xn

Y tá nói: “Đều là khách hàng quen.”

=^jo91|[^!ez83~)qs88da@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @14$^co46=^|)fmdl}?*&30

“…” Khách hàng quen của y tá… Thẩm Thận Nguyên vội ho một tiếng nói: “Hẹn gặp lại.”

yn!`]*tn987064hd/!oy56pn)&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @gcbh6662+~^~,/3472rj79

Y tá đột nhiên ngồi thụp xuống, vươn tay xoa đầu cậu.

Trong trí nhớ của Thẩm Thận Nguyên, đây là lần đầu tiên cô mang vẻ mặt dịu dàng như vậy mà xoa đầu cậu, cảm giác không giống với lúc bình thường.

81uttt27rp12jg47653590{|78@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @17tt42dq6227?+75gj4115wi40to

“Hãy làm người tốt nhé.” Y tá nói, “Hi vọng không có cơ hội gặp lại.”

!]46mk(+$$75ggbecy::545282tr@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @+,xa=!$`fy23rhpu(`ea/}di#\!=

Thẩm Thận Nguyên: “…” Lời như thế hẳn là nên nói với những kẻ mới ra tù chứ!

7749kshtnl~\zu)]22wrnw![+~38@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ud*%18:).|\(lstt&+/#ykdz

Cậu phát hiện chút quyến luyến từ tận đáy lòng mình dành cho y tá đã bị mấy câu ngắn ngủi của cô đóng băng hết trơn.

?)#?`(5046zo88/#42&*tryf[(@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @73~#9*(*)},6211ohpn:!

Tiễn y tá đi rồi, Thẩm Thận Nguyên mới thu hồi tâm trạng, tiếp tục lên mạng đợi thư, đang tính ôm cây chờ đám người Thủy Tiên Hòa Thượng, nhưng mà… Lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

/~92,)[$346545\)pv:!cw@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ja70agqs9756+/jt{#54ow

Cậu đăng nhập vào tài khoản game mới phát hiện tài khoản của mình… BỊ KHÓA RỒI!

ti{}1945435*?1411}=xo41zg|*+)@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @50az=\55iyqn%#)!38=#92:{($:/zm

Cớ sao lại thế này!

ay*^%*#)od66ne{=bw{}35@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @7287cd%$tg`(7246sh(!60vg

Cậu mau chóng quay số đến đường dây tư vấn khách hàng để rủa xả.

2644um.#46ug)#2789.\17la@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @93hb)?yx~)62500*/dx14

Tổng đài viên giải thích: “Có người gửi đơn tranh chấp tài khoản này với bạn.”

23#[~$ih94528bpuxtz+?#:eo@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @?.ay17lw57$*5478uatp/^,:}&

Thẩm Thận Nguyên tức giận hét lên: “Làm sao có thể chứ! Đây rõ ràng là tài khoản của tôi.”

97~}tk5646nqdz?]bj{{xjkn@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @51[^olwgsx?{gtpccn+\%??`~]8056

Bên kia im lặng một lát lại hỏi: “Em gái đã đủ tuổi chưa?”

{:bawz7010?].\$&2896(&@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @9|\.^dc(=|,sv243,##^5438|{

“… Là anh trai tôi.”

147zpfp#)#?kdrk+)pbac=+ve$\`/@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @[/ky16$+}%},rd9zwwf\){|

“Vậy hãy photo một bản chứng minh nhân dân và gửi tới đây, chúng tôi sẽ mở khóa cho bạn.”

99tijyrr=/4rkuf77$?8676[)+^`[@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @wroy435721gkigpr1083#^36

“… Cám ơn.”

le#~gm:!]!$\96].88,#7954gabv@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @2nv84vn\]+!vq(+/(ca,~[|39(?46

Thẩm Thận Nguyên cúp điện thoại, cảm thấy cuộc sống hiện tại quả là mù mịt.

926142{]78xo13nddtdgcb52`,43zi@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @96,=nj)~25rg4327=*%`ff

Bà Triệu thấy cậu chán nản ngồi im trên ghế sa lon, vội vàng bưng ly nước trái cây chạy lại, “Cục cưng, con làm sao vậy?”

|*$.?{}!jt8#[5047~}97(+36`}@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cs#|yvdv`&wjqkwu634496

Thẩm Thận Nguyên ai oán ngước mặt lên.

}%54&)`&to^//%dy1533\,97%$@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @{]3062,+54,~=%qwdr}+ve92

Bà Triệu đau lòng gặng hỏi, “Có phải đang dỗi cái gì không?” Hình như mới nãy bà nghe loáng thoáng tiếng cậu nói chuyện điện thoại, “Hay là do con vừa nói chuyện với ba mẹ?”

pogw\|kc2575##gw}$627@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @cc27)(nx52wq68dk80nj25{?51wd/[

Thẩm Thận Nguyên không biết giải thích thế nào, cũng chẳng buồn lên tiếng mà cứ ngồi trên ghế im thin thít.

smojsk%:10xree64.=vn6237gq\)94@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @}#!?jfcscumj556779{(17

Bà Triệu ngỡ rằng mình đã đoán đúng, “Ôi, ba con bề bộn nhiều việc, hôm qua bà có gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói hai ngày nữa sẽ tới đón con. Còn mẹ con… hay là để bà gọi cho mẹ con nhé.”

90md=,]*jbmb54[=xi8324kygr=+@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @ep[$dp`\qg/,os8056[~24

“Không cần.” Thẩm Thận Nguyên vội vàng ngăn cản. Mẫu tử liên tâm, nhỡ bà ấy tới đây làm cậu bị lộ thì sao? Bất quá tại sao La Lâm Lâm lại không ở cùng vợ chồng họ La nhỉ?

ik!^&,]#5or$|^#nq60+&9019df68@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @32[+41+[kg*(46/=[,56*)36[)cl

Bà Triệu tưởng cậu đang ấm ức, càng thấy buồn thay, kéo cậu vào lòng vỗ về an ủi, “Lâm Lâm có muốn về nhà với ông nội không?”

&{4377hegepb9683#=(]0np@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @&:bn%}14|&qi[:].9zf=:`=rq

Thẩm Thận Nguyên theo bản năng đang định lắc đầu, nghĩ lại, nhà ông nội còn không phải là nhà của La Định Âu sao? Nhà của La Định Âu chẳng phải ở thành phố A sao? Để xác định chắc chắn, cậu cẩn thận hỏi lại bà, “Đến thành phố A thật ạ?”

#&kwep71]#904il]]kt:&.&sq#+1@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @30~}?%1499)|&$.?.$ra\&19bm

Bà Triệu cười nói: “Đương nhiên là đi thành phố A rồi, con vẫn còn nhớ cơ đấy.”

36412445jabi8527qg70@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @|[}[62*?kuusvnwc=]lkgisq

Có người nói thế này… ‘Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa đồng thời sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa sổ’. Lại có người nói, ‘sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’! Cuộc sống luôn có hi vọng và niềm vui!

63kzay99lj70bion86ol!#35@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @35jmzvkd9461lb66|[qremyr:^sk)\

Thẩm Thận Nguyên kiềm chế tâm tình kích động, nắm lấy tay bà Triệu, gật đầu thật mạnh, “Con muốn đi.”

&{68.(&[ps51qt)%de8387@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @sk3288742766/[(:8310~+

Bà Triệu vui mừng, “Cục cưng ngoan lắm. Bà sẽ lập tức gọi điện cho lão gia.”

bt7?||^{\dh56|)/[or/*:\+:(*@ Author: Tô Du Bính 酥油饼 – Translator: Rainy Lyn @ https://zhuyufeng.wordpress.com @69)(986:^67+}=^[*:(49