【Merry Christmas】 Hữu mộ bất nhượng đạo (X-mas version)

by Rainy.Lyn

@ Weibo của Bính tỷ

Trước khi đi ngủ Nhị Mao đã treo một cái bít tất to tổ chảng ngay trước quan tài của mình, mục đích dĩ nhiên là chờ ông già Noel ghé thăm. Màn đêm buông xuống, kẻ ghé thăm hắn lại là một tên trộm mộ. Tên trộm phát hiện chiếc “túi” này rất thích hợp để gom đồ, lập tức đem tất cả những gì y vừa rinh được cho vào đó, thế nhưng y chưa kịp đào tẩu thì đã bị Phi Cương bất thình lình xách đi làm phân bón. Ngày hôm sau lúc Nhị Mao tỉnh giấc, không thấy tên trộm, chỉ thấy chiếc bít tất đầy ụ, hắn hí hửng giở ra đếm: Gối!… của ta mà? Chén!… cũng của ta? Cái bô!… O.O tại sao vẫn là của ta?