[Fanart] Hữu châu hà tu độc – Tô Du Bính

by Rainy.Lyn

Dạo này không có thời gian để đăng bài, thật xin lỗi tumblr_m9gcvqToXY1qzckow
Chừng nào công việc được sắp xếp ổn thỏa và mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi, tớ mới dư thời gian để tiếp tục edit. Mỗi tuần tớ sẽ cố cập nhật một thứ gì đó. tumblr_m9gcqw9Amo1qzckow

79fb8debjw1e0tx48fj8ej