[Danmei] [NNCĐ] – “Sát khí” đằng đằng – Tam

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Sát khí” đằng đằng – Tam

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Tiếng súng vang trong điện thoại

Đoạn đối thoại giữa Triệu Thác Đường và Lăng Bác Kim được Lưu Triệu cùng tổ điều tra phân tích cặn kẽ từng chữ một.

!^2926zc#%xyxrvq19446559^&.`@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @oryg58gmtaro1662bqro.#33ro)&

Triệu Thác Đường có ý gì?

kvxuug68895$((|mi:/~&=*84nf=[@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @38it5659:)86|/jd.(&)(/69

Hắn ta là thật lòng? Hay là không hề có ý định hợp tác với “người biết chuyện Z”?

5545}`+{4gzvbnw40$`oa?|86@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @/![!26\{84\)4446]/?*74xp~|90

Lưu Triệu suy nghĩ muốn nát óc suốt ba đêm, quầng thâm ở mắt cũng sắp chảy tới khóe miệng rồi mới hùng hổ tuyên bố như đinh đóng cột: “Là thật, tôi nghĩ là thật đấy.”

,/=/537439hq|:zu48olrs.\@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @2524,?xf=[?%xllpgl?.$$gthp20

“Thật” cái con khỉ.

dz$&40/+gc%}13/^%.+}]!16/,@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @39wv41duvlwi!*17uh75ur,+sl26

Thường Trấn Viễn ngồi rung rung cái chân vừa mới gỡ bột, trong lòng khinh thường nghĩ: Triệu Thác Đường là con người thế nào chứ? Thủ đoạn thâm sâu ngang ngửa Vương Hi Phượng, tâm tư nhạy bén hơn cả Lâm Đại Ngọc. Nể mặt Thành Vân Muội hắn mới chịu gặp Lăng Bác Kim một lần nữa, nếu thật sự muốn dùng y thì ban đầu cũng sẽ khiến y vượt năm ải chém sáu tướng.

)#\~7/[sa$+ooyy(&^:jd@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @.+||4:`!%^!bf5394{.`($$

Đang nghĩ miên man, Lưu Triệu bỗng nhận được một bức email.

53!&26gpft11882528..djmn@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @,|me61%=98nz478613co*&$~}$\(^\

Từ sau khi Thường Trấn Viễn buông xuôi ý định trả thù, hộp thư của “người biết chuyện Z” đã được giao lại cho Lưu Triệu toàn quyền xử lý và tự chịu trách nhiệm.

34bfpf?*igqouq3ee32dt15hn@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @87([ln{*20cj~`ap610[).^70)[7

“Hắn ta mới thông báo hai ngày nữa sẽ có một chuyến hàng, hẳn là muốn thăm dò xem bên phía chúng ta đã nghe phong phanh gì chưa.” Lưu Triệu nói.

roti`*^,?#\\21me]]rd74@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @86%[/]zt}?lfge99nz*&wd12!]9`^

Đại Đầu xoa nắn hai tay, vội vã đứng dậy, “Này thật đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công! Đi tìm Lão Hổ thôi, chúng ta cần thương lượng một chút làm sao để giáng cho bọn chúng một đòn thật đau!”

`.{$zu254cw53tt15\?dvqabf,[83@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @53fphfey8091.^9287ycxeyn87th

Lưu Triệu quát lớn: “Quay lại! Làm càn!”

21$=ia)[60rawn*,?,:&^~:(}||*@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @62^\74,,657mw77997553

Vương Thụy kéo Đại Đầu vừa bị quát đến mụ mị đầu óc lại: “Sư phụ, chưa biết chừng đây lại là một cái bẫy. Chúng ta trước mắt cứ bàn bạc thật kĩ đã.”

me2131aq25tl16![jhpkxt\:16@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @.:\%$.cqxiaxuttl+}wtrpue

Lưu Triệu nói: “Cậu nhìn lại mình xem, còn không hiểu chuyện bằng một góc của đồ đệ cậu.”

=!hh51718460htbn%(14vp(!mo@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @^[5824bd2521*+1kvproywj51,[1

“Thằng nhóc này hiểu chuyện á? Cậu ta mà hiểu chuyện thì tôi đây đã thành chủ tịch tỉnh rồi.” Đại Đầu hậm hực ngồi xuống.

~`74$+54?/691!$|$jj:|@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @./58aq18//pr+\~^*^85*=..ms7753

Lưu Triệu nhìn sang Thường Trấn Viễn vẫn đang ung dung rung đùi, “Cậu thấy sao?”

76\$5477qa65sv,#bftufm8@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @92&`$==]lz74crjk?[)]*,oy^,\\th

Thường Trấn Viễn còn đang bận nghĩ đến việc tan sở rồi nên đi đâu để hớt tóc, nghe vậy không buồn đếm xỉa mà trả lời: “Tôi thấy cũng khá là có lý.”

uv:)se:(sw8797$${$/)oq8678$~@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @eqoi97!.57,!+((/70\(ek

Lưu Triệu lông mày dựng ngược lên.

~**$81/==$76}`et\~udodue12xa@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @51cn40cb241079{+rw^##]dm&[46

Lăng Bác Kim lập tức thay hắn giải thích: “Chuyện này thật khó đoán, chi bằng trước mắt chúng ta cứ đi thăm dò một chút, để xem tình hình bên phía Lão Hổ thế nào đã.”

lf16zpov84#~24bk2966161831!`{[@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @325oiaa11259542qxez2335}?dm

Trúc Can gật đầu tán thành: “Tôi thấy hòa thượng nói phải đấy.”

82wa73ob[+}|38rhcd!%1545~(bu(/@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @41:,\)ro:\!=90alru6136sw13fi

Lưu Triệu quyết định: “Thôi cứ như vậy đi.”

80{~?\nw47fuphxo3513[,/{ut@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @{}jzxsun&~ameh}&88usxn[|\?21[~

“Họp xong rồi chứ?” Tiểu Ngư Nhi thu vén đồ đạc lập tức chạy biến.

/[48+)56!!|#25mbkemayg@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @cb$:72*~itzu%}go!]yy}*/,tdth%=

“Cô nàng đi đâu mà vội vội vàng vàng thế nhỉ?” Lưu Triệu thắc mắc chỉ về phía sau lưng đã không còn bóng dáng của Tiểu Ngư Nhi.

65376448=+mwjx$!34hg*^50\&^,@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @2556$#(,ja14:^34me:+89pc28mq

Đại Đầu nói: “Hẹn hò đấy mà. Sếp à, có mỗi anh là tu thành chính quả chứ bọn này vẫn đang là người trần mắt thịt đây.”

?#73`^dbcp4496!:3616/(ex:`]&@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @76sv6ym89zt20{/#$+#29^~,$,^

Lưu Triệu nạt: “Biến đi!”

~.=)38`.bavv#*\?rpxf8636veeb@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @++bu78wz)*~^qh.(,#}#en87[|

Trúc Can nói: “Hôm nay Tiểu Ngư Nhi ra mắt các vị trưởng bối hai họ, nếu ải này qua được thì chuyện lâu dài coi như đã xong xuôi, chúng ta chỉ cần chờ tới ngày tặng phong bao là được rồi.”

90khou()jy85[!rf98hbib3xi`^@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @?\558337+(kyev^$81py+%

Từ trong cục cảnh sát đi ra, vẻ mặt Đại Đầu vô cùng ảo não.

rtawkcsc||*?$]mw15xdrk@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @rg}]ba2084zb75gmqpdjcvfm9495zo

Vương Thụy hỏi: “Sư phụ, không phải là anh thầm mến Tiểu Ngư Nhi đấy chứ?”

!]kl?)30#$59573329wxqoqitioq@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @:)agep}~ye/&lz}}?`856215

“Sư phụ mi mà là người thế hả?” Đại Đầu hậm hực trừng mắt nhìn cậu, “Anh đây “người nhớn” rồi, đã yêu là phải công khai trước bàn dân. Hận một nỗi là người ta lại chẳng buồn ngó đến. Ôi, chuyện từ thuở nào rồi, mà cũng đúng a, một kẻ thân cô thế cô, khó mà xoay sở.”

=)76dxnu^~sd/,pdzean3lx|+51@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @nf&?6443dv9531pc}#(}[}

“Em chỉ đoán mò thôi, hóa ra là thật à.” Sắc mặt Vương Thụy thoáng chút thay đổi, “Hay là kiếm chỗ nào làm vài ly đi?”

`$1087ob{*id15zrdl2478@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @66xl65616642[+#$,[$%84172922++

Thường Trấn Viễn từ chối: “Tôi còn đi hớt tóc.”

$!xs53un64sx`^:][#70`*aajw@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @50*,to#+70!=5716ryzr66

Đại Đầu một tay ôm chặt cổ hắn, “Vất vả lắm bốn người chúng ta mới tụ họp đông đủ, tóc tai cái gì? Đàn ông con trai mà, tóc dài tí nhìn cho nó lãng tử. Nếu mà cảm thấy không thoải mái á, cho cậu mượn cái này này.” Anh ta miệng thì bô bô, tay thì móc trong túi ra một cọng dây thun.

dk9040dd~{(!:=dj$}^+07198#|@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @ot62arlc:?1167jp23tn9222nsfs

Thường Trấn Viễn hỏi: “Cậu kiếm đâu ra thế?”

76gnid]%=]+]opghex34+*,+5210@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @{&62[.},15tg68/.&]zddlly1431

“À, cột hộp cơm đấy, tiện thể nhét túi thôi.”

44gi1084wz=+kjdtcn}**}]^@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @!{#*(#su4568+?%.1632wk65

Thường Trấn Viễn đem cọng thun cho vào sọt rác, “Ăn ở đâu đây?”

lw,:vb59==em&~cl12^`]`rg@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @57ua34*(vtsq~(82ap+/76#+33878

“Cậu cũng biết mà…” Đại Đầu không ngừng nháy mắt với hắn.

]!.`]\%[eh+,|.rf634gr@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @64mx25fg4zs$~,\%=xy?}%(??//\#

Thường Trấn Viễn chán nản nói: “Lão bánh quẩy…”

:|zixk+)ih+!lcax87auwf@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @72gktrzr#!po287!.)^bczb

Lão bánh quẩy chính là ông chủ quán cháo quẩy kia.

~=89^%33wg.*47rp66icfhfl1@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @43pwhsnr^=](),2996|{plus

Vương Thụy hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, đặt mông ngồi xuống liền tự giác xé khăn giấy lau bàn.

3698&.78jg1398nz2865/)qabx.^@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @21ke!^%?32~&59izhhllhcpa

Đại Đầu vẫn y như cũ tíu tít bắt chuyện với chủ quán. Nhìn hai người trò chuyện khí thế, Thường Trấn Viễn đoán chừng chuyện tốt sắp thành.

ar]!7747xv].792ro+*gx@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @uteu{*iy83(`&^[^16ke52636uf35

Lăng Bác Kim đột nhiên giữ tay Vương Thụy lại, “Chà thêm một hồi nữa là cái bàn bong sạch sơn đấy.”

$|96090no!\$`xvih\!89ox|\@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @904755%#14wh`.83ht47khun\}20

Vương Thụy thả tay ra, quay sang phía chủ quán gân cổ gọi: “Mì bò tô lớn!”

#:~.155931*=#((#no[~.\44ag43@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @062]\eg46rw\&85:[+#vwcr0

Đại Đầu vừa phất tay vừa quát lại: “Gào cái gì, bộ sợ anh đây không cho cậu gọi sao. Bốn tô mì thịt bò, hai phần cảo chiên, bốn quả trứng luộc nước trà.” Anh ta lại ngựa quen đường cũ rút lấy hai chai bia cùng với bốn cái ly giấy quay về bàn, “Mấy ngày qua căng thẳng đầu óc quá rồi, hôm nay xả hơi đi. Đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái, cứ coi như tôi bao.”

17xosbox:!4099`~61!$$[@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @45cx50mrhu(~tk//pu60moghet

Vương Thụy mỉa mai: “Hào phóng ghê, ai không biết lại tưởng anh là chủ quán cũng nên.”

&`gk119748{~wehr47%*75@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @78rr{$rp[^ry83+#13!:62sp)%

Đại Đầu khó hiểu nhìn cậu ta, “Thằng nhóc này bị làm sao thế?”

gq95=#%(vsad/|57,)=~91|{pq@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @20%$jnox\\.=kmmvgp254451ft|$/[

Lăng Bác Kim lấy cùi chỏ huýt nhẹ Vương Thụy một cái, cười hòa giải: “Cậu ta đến kỳ sinh lý ấy mà.”

~]70&$fg448940)\lw!^^|ij@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @mr$&lkql70{}[:xj3831^{

Đại Đầu rót bia mà run tay, nhìn về phía Thường Trấn Viễn.

15.|tq82wehu^(wgwk59`:@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @530nk63^~]=fc#|`(%`zf

Thường Trấn Viễn khó chịu gãi đầu, không hơi đâu mà quan tâm tới chuyện của bọn họ.

av!.442869{!!!73(&fuavdl@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @80gkex41[=zaeipr$%\}}]&:51ee85

Một lát sau, cảo chiên, trứng luộc cùng mì bò đều được bưng lên cả, bốn cái miệng xì xà xì xụp ăn, không khí trầm lắng.

dl24$(rujagx!?{+9464flffetxspa@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @70`|227[(tu/,9314[,ki71]%27\(

Thường Trấn Viễn nghĩ đến bụng mình, ăn xong tô mì bò liền dừng đũa, sau đó đứng dậy đi tới đi lui.

25$\xx+&~]18lb:\91an79[,15@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @,!546282jwlc()6941/\eg

Đại Đầu hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

62tk=*hi.{/^62]=xy]^63#/47@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @1365\^wp|$\+4582yhmi#/zcyy85!$

“Tập đi bộ.” Thường Trấn Viễn đi được vài bước, thấy cách đó không xa có một tiệm hớt tóc, ngoài tiệm hãy còn xài biển quảng cáo bằng trục đèn cổ lỗ sỉ. Với tính cách của Trang Tranh, thà rằng tóc tai bù xù cũng không đời nào mạo hiểm chui vào cái chỗ tồi tàn như vậy, nhưng Thường Trấn Viễn lại không tự chủ được mà bước tới trước cửa.

66+|):{,kr][8775)|198#/[/:]@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @25*]wj9px88rq~%2464zp39

Thợ hớt tóc còn trẻ hơn nhiều so với hắn nghĩ, dáng người nhỏ bé, nhuộm một quả đầu vàng chóe, thấy có người bước vào liền vội vàng cất điện thoại di động đi, nhiệt tình cười hỏi: “Anh đến hớt tóc à?”

52sg]=413zq372479kfmj@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @*&sekqyvns4242nc[=82{.

Thường Trấn Viễn nhìn anh ta chằm chằm, chậm rãi nói: “Nếu cậu mà cắt hỏng… thì từ nay đừng làm nghề này nữa.”

~{36!*tf)&qn]]6931650pu@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @0eu60=??!#$=!^{}*60%={#={

Nụ cười của anh thợ hớt tóc liền đóng băng, đại khái đây là lần đầu tiên nghe được một lời dạo đầu đáng sợ đến thế.

72140as8616ez52:&/)43@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @,,rlts~*%}):6975st)/ax338+^):

Thường Trấn Viễn bước tới cạnh ghế nằm gội đầu, tiện tay vơ lấy một chồng khăn lông, lần lượt trải lót xong xuôi mới nằm xuống.

[\{\=[?&\/yq?!`%44yeap!=5982@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @ap60si60slvm957825].*!arly$[82

Thợ hớt tóc đứng bên cạnh bồn xả, cực kỳ nghiêm túc điều chỉnh độ ấm của nước.

yd71re%)(.{`91ad75*!iy51isbn[?@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @51*/33xg\!iu}||`kpqq2054

Những tiệm như vậy thường thì tính giá không cao, cho nên chất lượng phục vụ phải nói là chẳng có gì chu đáo, gội đầu thì chỉ có gội đầu, cũng không cần thêm vào dịch vụ mát-xa đầu hoặc là lấy ráy tai, bình thường chỉ cần năm sáu phút là xong việc. Nhưng lần này, thợ hớt tóc cẩn thận gội xả cho hắn những mười lăm phút đồng hồ, chờ Lăng Bác Kim tìm tới nơi thì Thường Trấn Viễn chỉ mới vừa vặn ngồi xuống trước gương.

86567?`3241+/[|[~}&:`:*19@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @ycecfh77=\ng741868\/87

“Bọn họ kêu về hả?” Thường Trấn Viễn khoan khoái nhắm mắt lại.

ow1919ozmeobca3573wi^:@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @2466mc36gh$(731354ow22wi\|

Lăng Bác Kim đáp: “Vương Thụy uống hơi nhiều, Đại Đầu chở cậu ấy về trước rồi.”

$(~{~/82*[)$#%641490=^jv*=$`@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @vw2827plxgmdtxyh/?857198

Thường Trấn Viễn thoạt nhìn vóc người không cường tráng lắm, nhưng cái thái độ ngạo mạn không ai bì nổi này khiến cho anh thợ hớt tóc trong lòng không khỏi sợ hãi, đã thế lại rước đâu tới một người nữa, tay chân càng luống cuống hơn. Đáng lý chỉ mười mấy phút là hớt xong một quả đầu, đằng này cứ dùng dằng mãi tới gần nửa giờ còn chưa xong.

,#mmak^=798693ai7tr.{@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @avygioki53/:wc56/&6889on$+vbwl

Lăng Bác Kim đã lật muốn nát một xấp tạp chí, đang định giở tới giở lui lần nữa, xem có lượm lặt nhặt nhạnh được gì thêm từ những nội dung đã bỏ qua hay không, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thường Trấn Viễn vang lên.

7713bp738785zc98ei45ck@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @ahpy!:72$]+`zxzd[|^{88

Sau khi làm cảnh sát, Thường Trấn Viễn đối với tiếng chuông điện thoại của mình càng thêm nhạy cảm, trước đây ngoài Triệu Thác Đường và Từ Tắc Thừa ra, buổi tối rất hiếm có người nào quấy rầy hắn. Hắn bắt máy, người gọi tới là Lệ Sâm.

)`&%86528761|)((=!25qd~?@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @=\ymjk\#nbnc?]11772[!

Nhưng tiếng máy hớt tóc kêu quá to, hắn bật âm lượng đến hết cỡ nghe một hồi vẫn chẳng rõ đầu bên kia nói cái gì, hắn đành khoát tay ra hiệu cho thợ hớt tóc dừng lại một chút.

`#44%]du&/16?\/%99nd37seqjzs(|@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @*[3443,[yy=}418624vm,*ydch

“Anh nói sao?” Hắn hỏi.

75jbzc+$33^!+%16&/=^tpic@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @46$!/^40!}9na46kx+~80&{81jg

“Có người bạn tặng cho ít hải sản, tươi lắm, tôi mang sang cho cậu một…” Đoàng! Một tiếng súng lạnh lẽo cắt ngang lời nói của Lệ Sâm.

71es94=|uvbk756wtnmsj^,)::*uu@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @be+]38oj6690~#wp(`26&)

“Này?” Thường Trấn Viễn bật dậy khỏi ghế.

,%87pv49hy32(?^(bi8414+]@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @:}5973zjoi!?fp6999=[81

Lăng Bác Kim hỏi: “Tiếng động vừa rồi có phải là?” Cậu ngồi cách đấy không xa, mơ hồ nghe thấy nhưng không rõ ràng.

6114.]|^6830##el9lg:+41of%*@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @:]$\uc{{70mt74^`sm~,fnri

Thợ hớt tóc run giọng nói: “Nghe như tiếng súng ấy.”

[^vrfx99\#ty.!}){*fg63}&@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @(&&`)*20%/aa27+[ywys127323834

Lăng Bác Kim cùng Thường Trấn Viễn đồng loạt quay lại nhìn.

~%lztr9rk4473%~46#~!+cxzary@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @892|~871029qz&%aw){20=:

Thợ hớt tóc run lên, theo bản năng lùi về sau mấy bước.

#==!60lf68yg93dl6993$\9682tm@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @)|6493,!92uzdo25qm62uidxlx

Lăng Bác Kim lập tức rút di động ra, “Bây giờ anh ta đang ở đâu, em sẽ lập tức báo cho chốt cảnh sát gần nhất qua kiểm tra!”

kp50{~yz[(851317#(87^&ea@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @=[56{+?\ldxv[?af+&fmuqgc

Thường Trấn Viễn mặc dù không muốn dây vào “nước đục”, thế nhưng mà không hiểu sao “nước đục” cứ tự động vấy lên người hắn, không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành lên tiếng: “Chắc có lẽ là đâu đó trên đường đến nhà chúng ta.”

ln$||!cm28#=5982hhgw83&`xa87@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @6884~%oxfp97ni\)|\84.\^[

Lăng Bác Kim vừa gọi điện xong thì thấy Thường Trấn Viễn lại ngồi xuống, vội hỏi: “Anh không đi à?”

+[.)&]*(+\ek:#,^}[4129wp@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @81,~ybnp{~eo]!99=]bh:~“?\rf.]

Thường Trấn Viễn chỉ vào quả đầu còn đang nhô ra một nhúm tóc: “Vẫn chưa có đều.”

4:.1374ca}!=)/^rd33igzl@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @tmif33mbdq#}5825ae4378od

“…”

44&^81en57)=894~|ck+%@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @86tpty+[jb75!/zn9632}}?*

Mái đầu mới rốt cuộc thì cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn lý tưởng mà Thường Trấn Viễn hi vọng, dù đang chạy trên đường, hắn vẫn chăm chăm ngắm nghía kiểu đầu mới qua kính chiếu hậu của taxi, mấy cọng tóc loe ngoe nhô hơn mấy milimét kia làm hắn trong lòng ngứa ngáy không thôi.

?)|!0usocrh](2553fd27}^@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @33)&14.\47|+7667)|`=1856

Xe đi được nửa đường thì nghe thấy Lưu Triệu gọi tới báo tin, “Tìm thấy rồi, ngay trước cổng Hạnh Phúc Điền Viên, may mà lúc ấy có một đám bảo vệ gác ở đó, cho nên chỉ bị thương ở cánh tay.”

ffhw[\26wu&=22mr++md^^@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @!]7?^qx233ufemxx{)}`}{16

Lăng Bác Kim hỏi: “Hung thủ đâu?”

))^[%}]^448#)#,:/^}^#xk543@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @54:#43odvi56kd*{65tv70ab+=cn

Lưu Triệu nói: “Trong tay đối phương có súng, bảo vệ không dám đuổi theo, thả chạy rồi. Mới nãy giám sát trại giam phía Đông có báo, hai trong số bốn thủ hạ của Trần Cường Phú đã chạy mất, bên đội giám sát sẽ nhanh chóng đưa hình qua cho bảo vệ nhận diện.”

/~dx67:=elhe$?19fe71.]+(/)26@ Translator: Rainy Lyn @ zhuyufeng.wordpress.com @30bwkd(^vddo&^38$}62fm8183wppj