Kỷ Vô Địch

by Rainy.Lyn

Trích đoạn Phi Bính Tập – đính kèm “Sơn hữu mộ hề mộ hữu long” xuất bản

Tác giả: Tô Du Bính

Món quà mà bạn Nga đã tặng tớ ^^

.

* Hán Việt:

A Tả đích thí cổ,

A Thượng đích thí cổ,

Thùy đích đại,

Thùy đích đại?

A Hữu đích hung bộ,

A Trung đích hung bộ,

Thùy hảo mạc,

Thùy hảo mạc?

Nhân sinh đích phiền não,

Tổng thị giá yêu đa,

Giá yêu đa.

Ai.

* Dịch nghĩa:

Cái mông của A Tả,

Cái mông của A Thượng,

Của người nào lớn hơn,

Của người nào lớn hơn?

Lồng ngực của A Hữu,

Lồng ngực của A Trung,

Người nào sờ đã hơn,

Người nào sờ đã hơn?

Phiền não trong cuộc sống,

Bao giờ cũng nhiều như vậy,

Nhiều như vậy.

Ôi.