Vương Tiểu Minh

by Rainy.Lyn

Trích đoạn Phi Bính Tập – đính kèm “Sơn hữu mộ hề mộ hữu long” xuất bản

Tác giả: Tô Du Bính

Món quà mà bạn Nga đã tặng tớ ^^

.

* Hán Việt:

Tiểu Minh,

Tiểu Minh,

Hoặc hứa nhân vi giá cá ‘Tiểu’ tự,

Ngã sinh mạng trung đích quang minh tổng thị ngận vi nhược,

Ngận vi nhược.

Ngộ đáo nhĩ,

Ngã dĩ vi thị nhân sinh tối đảo môi đích sự,

Hậu lai tài tri,

Ngã hạnh vận đắc bất năng tái hạnh vận.

Dã hứa,

Dĩ tiền đích đảo môi,

Dĩ tiền đích hắc ám,

Dĩ tiền đích thất lạc,

Đô thị hạnh vận chi thần đích tật đố,

Nhân vi,

Ngã chú định ngộ đáo nhĩ.

* Dịch nghĩa:

Tiểu Minh,

Đốm sáng bé nhỏ,

Có lẽ là vì chữ ‘Tiểu’ này,

Mà ánh sáng trong cuộc đời ta cứ mong manh như thế,

Vô cùng mong manh .

Gặp phải ngươi,

Ta cứ ngỡ là chuyện xui xẻo nhất trong đời,

Về sau mới biết được,

Ta may mắn đến không thể may mắn hơn.

Phải chăng,

Những xui xẻo trước đây,

Những tối tăm trước đây,

Những mất mát trước đây,

Đều do thần may mắn ghen tị với ta,

Bởi vì,

Ta đã được định trước là sẽ gặp ngươi.