Novel – Danmei


SẮP CHÌM

TRẦN SỰ – TÔ DU BÍNH

 

CHÌM XUỒNG

…………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÃ HOÀN THÀNH

…………………………………………………………………………………………………………………….

KHÁC

— Trích đoạn / Phiên ngoại / Đoản văn

[Trích đoạn] Chút chuyện bên lề lễ tình nhân / Tô Du Bính

彡 [Trích đoạn] U linh tửu điếm / Tô Du Bính

[Trích đoạn] Xuất sao / Tô Du Bính

[Trích đoạn] Phi Bính tập / Tô Du Bính – Vương Tiểu Minh

[Trích đoạn] Phi Bính tập / Tô Du Bính – Kỷ Vô Địch

彡 [Phiên ngoại] Võng du chi thiếu niên tuyệt sắc / Nê Nê Mụ (Cố Mạn)

— Fanfic / Fanart

[Fanfic] Hủ mộc sung đống lương – 30 câu phỏng vấn

彡 [Fanart] Hi nháo hệ liệt | 1

[Fanart] Hi nháo hệ liệt | 2 

彡 [Fanart] Hi nháo giang hồ | 1

 [Fanart] Hi nháo giang hồ | 2

彡 [Fanart] Hủ mộc sung đống lương | 1

 [Fanart] Hủ mộc sung đống lương | 2

[Fanart] Hủ mộc sung đống lương | 3

[Fanart] Hữu cầm hà tu kiếm & Hữu châu hà tu độc

[Fanart] Hữu cầm hà tu kiếm

[Fanart] Hữu châu hà tu độc | 1

[Fanart] Hữu châu hà tu độc | 2

[Fanart] Hữu châu hà tu độc | 3 

彡 [Fanart] Đế hỏa

 [Fanart] U linh BOSS

 [Fanart] U linh tửu điếm | 1

 [Fanart] U linh tửu điếm | 2

 [Fanart] @ Xuedaixun

— Khác

Bảng tổng hợp truyện của Tô Du Bính (đam mỹ) | updated: 10/2012

Bảng tổng hợp truyện của Tô Du Bính (ngôn tình) | updated: 10/2012

Link download ngôn tình của Tô Tiếu – Tô Du Bính | updated: 11/2012

Kịch truyền thanh – Ngộ nhập chính đồ / Tô Du Bính