Đại Hồ tiểu muội


 

♥ Thể loại Hiện đại đô thị, chuyển đổi linh hồn, con nhà giàu, 1×1
♥ Tình trạng Đang viết
♥ Nội dung có liên quan Tống nghệ tiểu bạch hòa tam tê cự oản
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
♥ Diễn viên chính Thẩm Thận Nguyên x La Thiếu Thần
♥ Quần chúng Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, La Định Âu & giới showbiz.
♥ Giới thiệu ♥

Phóng viên hỏi: Anh cảm thấy nhân vật nào là khó diễn nhất?

Đại Hồ đáp: Bé gái. Tôi nghĩ cho dù có muốn đóng vai đó cũng không được. ╮ (╯_╰ )╭

Thần: Hết thảy đều có thể.

*** Lưu ý: Đây là bản dịch được chỉnh sửa từ phần mềm chuyển ngữ Quick-Trans, không đảm bảo độ chính xác 100%. Vui lòng không đăng lên trang khác hoặc sử dụng bản dịch vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của tác giả.

♥ MỤC LỤC ♥
♥ CHÍNH VĂN ♥

Chương 01: Thượng – Trung – Hạ | Chương 02: Thượng – Trung – Hạ

Chương 03: Thượng – Trung – Hạ | Chương 04: Thượng – Trung – Hạ

Chương 05: Thượng – Trung – Hạ | Chương 06: Thượng – Trung – Hạ

Chương 07: Thượng  Trung  Hạ Chương 08: Thượng  Trung  Hạ

Chương 09: Thượng  Trung  Hạ Chương 10: Thượng  Trung  Hạ

Chương 11: Thượng  Trung  Hạ Chương 12: Thượng  Trung  Hạ

Chương 13: Thượng  Trung  Hạ Chương 14: Thượng  Trung  Hạ

Chương 15: Thượng  Trung  Hạ Chương 16: Thượng  Trung  Hạ

Chương 17: Thượng  Trung  Hạ Chương 18: Thượng  Trung  Hạ

Chương 19: Thượng  Trung  Hạ Chương 20: Thượng  Trung  Hạ

Chương 21: Thượng  Trung  Hạ Chương 22: Thượng  Trung  Hạ

Chương 23: Thượng  Trung  Hạ Chương 24: Thượng  Trung  Hạ

Chương 25: Thượng  Trung  Hạ Chương 26: Thượng  Trung  Hạ

Chương 27: Thượng  Trung  Hạ Chương 28: Thượng  Trung  Hạ

Chương 29: Thượng  Trung  Hạ Chương 30: Thượng  Trung  Hạ

Chương 31: Thượng  Trung  Hạ Chương 32: Thượng  Trung  Hạ

Chương 33: Thượng  Trung  Hạ Chương 34: Thượng  Trung  Hạ

Chương 35: Thượng  Trung  Hạ Chương 36: Thượng  Trung  Hạ

♥ PHIÊN NGOẠI ♥

 

♥ DOWNLOAD ♥

PDF – PRC

Gợi ý pass

– HOÀN –