{ Z h u . Y u . F e n g }

Tag: AG

[S.Dou] [KHR] – Part 10

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna 1827

Artist: Heiya

Nguồn: Pixiv

Sẻ và Cá thời tiểu học…

Thik ngắm các anh lúc nhỏ ghê =P~

Đọc tiếp »

[S.Dou] [KHR] – Part 7

by Rainy.Lyn

Couple:

Hibari x Tsuna 1827

Alaude x Giotto AG

Artist: Heiya

Nguồn: Pixiv

Mới nhỏ mà đã bá đạo :”]

Đọc tiếp »

[S.Dou] [KHR] – Part 5

by Rainy.Lyn

Diễn viên chính: Primo & Decimo

Cái sự nhảmrảnh của cụ và cháu (và cái đứa dịch cũng rảnh ko kém TvT)

Diễn viên mém chính: Alaude (Kyahhh *gào rú*) & Hibari (Uwahhhhh *gào thét*)

Nguồn: Pixiv

Đọc tiếp »