{ Z h u . Y u . F e n g }

Tag: Hibari

[S.Dou] [KHR] – Part 39

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna G27

Artist: Heiya

Nguồn: Pixiv

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [KHR] – Part 34 – Happy Birthday Hibari-san \(^O^)/~

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna 1827

Artist: Heiya

Nguồn: Pixiv

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [KHR] – Part 33

by Rainy.Lyn

Couple: Hibarin x Tsuna (Fe) 1827

Artist: 手乗

Nguồn: Pixiv

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[Dou] [KHR] – Lễ tình nhân đến muộn

by Rainy.Lyn

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [KHR] – Part 28

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna 1827

Artist: Heiya

Nguồn: Pixiv

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [KHR] – Part 27 (a.k.a All 27 :”>)

by Rainy.Lyn

All x 27: 8027, 5927, 1827 & 6927

Artist: 手乗

Nguồn: Pixiv

Thỏa cơ nghiện cho fan 27 :”>

Đọc tiếp »

[S.Dou] [KHR] – Part 26

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna 1827

Artist: 手乗

Nguồn: Pixiv

Thực ra đây là 1 cái dou 4 trang về 8027, 5927, 6927 và 1827… 

Bạn lười cho nên chỉ làm 1827 thôy :”>

Đọc tiếp »

[Dou] [KHR] – Garnet

by Rainy.Lyn

Couple: Hibari x Tsuna 1827 

Artist: こまたろう(あかこまどり)

Trans + Edit: Rainy

Nguồn: Pixiv

Đọc tiếp »

[S.Dou] [KHR] – Part 22

by Rainy.Lyn

Hibari x Tsuna 1827

Mukuro x Tsuna 6927

Yamamoto x Tsuna 8027

Dino x Tsuna D27

Nguồn: Zerochan

Đọc tiếp »