{ Z h u . Y u . F e n g }

Tag: — Ngộ nhập chính đồ

[Danmei] [NNCĐ] – “Sát khí” đằng đằng – Tam

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Sát khí” đằng đằng – Tam

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Tiếng súng vang trong điện thoại

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Sát khí” đằng đằng – Nhị

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Sát khí” đằng đằng – Nhị

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Lần gặp mặt thứ hai

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Sát khí” đằng đằng – Nhất

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Sát khí” đằng đằng – Nhất

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khung cảnh phía bên trong cánh cửa

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Thập

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Thập

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đôi tay của Lăng Bác Kim

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Cửu

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Cửu

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Sếp già mặt mũi sưng phù

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Bát

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Bát

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Mỹ nam kế phiên bản cải tiến

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Thất

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Thất

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Hối hận vì lỡ nói ra

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Lục

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Lục

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Tổng vệ sinh

Đọc tiếp »

[Danmei] [NNCĐ] – “Trung tâm” cảnh cảnh – Ngũ

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Trung tâm” cảnh cảnh – Ngũ

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Chút chuyện vặt xảy ra ở siêu thị

Đọc tiếp »