{ Z h u . Y u . F e n g }

Tag: SasuNaru

[S.Dou] [Nar] – Part 6

by Rainy.Lyn

Couple: Sasuke x Naruto

Artist: ???

Nguồn: tumblr

Hành trình vạn dặm “tìm chồk” của Nar. Chẳng hiểu sao nhìn chuỗi hình này thấy đau lòng wá T^T

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [Nar] – Part 5

by Rainy.Lyn

Couple: Sasuke x Naruto

Artist: ???

Nguồn: tumblr

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [Nar] – Part 4

by Rainy.Lyn

Couple: Sasuke x Naruto

Artist: ???

Nguồn: tumblr

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>

[S.Dou] [Nar] – Part 3

by Rainy.Lyn

Couple: Sasuke Naruto 

Artist: ???

Nguồn: tumblr

ヽ(*^ワ^)ノ♪… Come on ~>